Ίδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος”

To Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» υπήρξε μετεξέλιξη του «Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών Παμμακαρίστου» που ιδρύθηκε το 1953 και λειτουργεί έκτοτε με την επωνυμία αυτή ως ΝΠΙΔ, φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. (Π.Δ. 5/2001), τελεί δε υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής που σήμερα η Νομαρχία έχει αντικατασταθεί από την διευρυμένη Περιφέρεια Αττικής (Ν. Καλλικράτη).

Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Tο αξίωμα του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητικό και άμισθο.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 6000 m2 με περιβάλλουσα έκταση 20 στρεμμάτων ανήκουν στην Ι.Μ. Παμμακαρίστου Θεοτόκου και παραχωρήθηκαν στο Ίδρυμα για όσα χρόνια αυτό θα εκπληρώνει τους σκοπούς του και θα υλοποιεί τις δραστηριότητες του.

Σήμερα στο Ίδρυμα απασχολούνται 50 εργαζόμενοι και φιλοξενούνται 130 παιδιά. Εκπαιδεύονται και στηρίζονται παιδιά και νέοι από 3 μέχρι 30 ετών που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές κυρίως τύπου αυτισμού, ελαφριά έως και βαριά νοητική καθυστέρηση ή συνδυασμό και των δύο ανωτέρω περιπτώσεων καθώς επίσης και παιδιά με κοινωνικά και άλλα προβλήματα.

Τα παιδιά ανάλογα με το είδος, την ηλικία και τον βαθμό της εκπαιδευτικής τους ανάγκης φοιτούν:

Στα Eργαστήρια: Κεραμεικής, Ψυχρής Κεραμεικής, Σίτισης, Χειροτεχνίας και Διακόσμησης , Υφαντικής και σε τέσσερα Εργαστήρια Ημερήσιας Διαβίωσης.
Στο Oικοτροφείο του Ιδρύματος που λειτουργεί ανελλιπώς όλο το χρόνο επί 24ωρου βάσεως όπου φιλοξενούνται νέες λόγω ανεπαρκούς οικογενειακού πλαισίου ή παντελούς έλλειψης αυτού .
Πέραν της βασικής εκπαίδευσης στον τομέα που κρίθηκαν ικανά να ειδικευτούν παρέχεται ψυχιατρική κάλυψη, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική μέριμνα, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδική φυσική αγωγή, μουσικοθεραπεία,δραματοθεραπεία και προγράμματα κοινωνικοποίησης, αισθητικής, κυκλοφοριακής αγωγής κ.α

INFO

Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος  1 – Νέα Μάκρη

Τηλέφωνο: 2294099206-2294096013

E-mail: info@pammakaristos.eu