Γιατροί Καρδιάς – ΜΚΟ

Η Οργάνωση «Γιατροί Καρδιάς» ιδρύθηκε με τη μορφή σωματείου το έτος
2001 από 10 ελληνικές οικογένειες (αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου:
4229/2001, αριθμός μητρώου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων – ΜΚΟ –
Υπουργείου Εξωτερικών: 131 ). Πολλά ιδρυτικά μέλη των «Γιατρών Καρδιάς» πραγματοποίησαν, ως ομάδα, σειρά από ανθρωπιστικές αποστολές
κατά την περίοδο 1998-2001 που προηγήθηκε της ίδρυσης του σωματείου.

Η επωνυμία «Γιατροί Καρδιάς» έχει συμβολικό νόημα: εκφράζει το βαθύ
συναίσθημα της αγνής και ανιδιοτελούς αγάπης των ανθρώπων προς όλους
και ειδικότερα προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, η οποία πηγάζει από την
ψυχή τους, από την καρδιά τους.

INFO

ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΚΟ
Θησέως 7-9 (Σύνταγμα), ΤΚ 10562, Αθήνα
Τηλ.: 210 3317288, 210 3317291
Fax.: 210 3255142
e-mail: info@heartdoctors.gr

Web Site: www.heartdoctors.gr