Διεθνής Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας Φροντίδα

“Η Διεθνής Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας Φροντίδα αποτελεί δίκτυο Κοινωνικής Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας στην Αθήνα. Η «ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ασχολείται επί σειρά ετών με τα θέματα της οικογένειας με προτεραιότητα:

Την αντιμετώπιση θεμάτων ενδοοικογενιακής βίας.

Προτάσεις νομοθετικής μορφής.

Το σύγχρονο δουλεμπόριο (trafficking).

Πάρα πολλές γυναίκες και παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας και του trafficking, έχουν φιλοξενηθεί στον Ξενώνα, ο οποίος πέραν της φιλοξενίας,παρέχει ψυχολογική στήριξη, νομική αρωγή και κάθε είδους υποστηρικτική ενέργεια για την ομαλή τους επανένταξη στην κοινωνία και αγορά εργασίας.”

INFO

“Φροντίδα”

Τηλέφωνο: 210 8104079 – 210 8104079

E-mail: frodida.info@yahoo.gr