Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις γυναίκες και σε ευάλωτες ομάδες

Ξεκίνησαν οι εργασίες του ευρωπαϊκού έργου ΙΝTERNISA, το οποίο στοχεύει στη μείωση της ανεργίας των γυναικών, την καλύτερη πρόσβαση στις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες και στην ενίσχυση βασικών αλλά και προηγμένων ηλεκτρονικών δεξιοτήτων.

Το έργο συντονίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ οι φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα είναι η ACTIONAID Ελλάς  και ACTIONAID Παλαιστίνής, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια και οργανώσεις υποστήριξης νέων από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Τυνησία.

INTERNISA – Γεφυρώνοντας το ψηφιακό χάσμα της Μεσογείου

Στόχος του έργου INTERNISA είναι να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, μέσω παρεμβάσεων στην προσφορά και στη ζήτηση εργασίας, μειώνοντας έτσι την ανεργία των γυναικών στην περιοχή συνεργασίας της λεκάνης της Μεσογείου και προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες που θα ενισχύσουν την απασχόληση. Με αυτόν τον τρόπο το INTERNISA θα συμβάλει στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη βελτίωση του βαθμού ψηφιοποίησης των οικονομιών των χωρών αυτών, δύο προβλήματα που αποτελούν σήμερα βασικές προκλήσεις για την ευημερία στην περιοχή της Μεσογείου.

Οι κύριες παρεμβάσεις του έργου είναι:

  • Παραγωγή πρωτότυπου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση γυναικών με ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται από τις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις υψηλής αμοιβής.
  • Παροχή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για επιχειρηματίες προκειμένου να ενημερωθούν για τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τις επιχειρήσεις τους και να αρχίσουν να τα εφαρμόζουν.
  • Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης και εφαρμογής για κινητά που θα παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα και το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό.
  • Η δημιουργία δομών που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό λειτουργίας, όπου γυναίκες και επιχειρηματίες που αναζητούν εκπαίδευση, θέσεις εργασίας, εργαζόμενοι ή επιχειρηματίες που έχουν σχέση με εμπορικές δραστηριότητές θα μπορούν να επισκέπτονται και να λαμβάνουν υπηρεσίες, όπως πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, προσφορές εργασίας και αιτήματα για συνέργειες.
  • Η πραγματοποίηση εκθέσεων –Job Fairs.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για όλους τους εταίρους είναι 3.858.707,66 €.

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (2,5 χρόνια), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα αξιοποιήσει το μηχανισμό που έχει αναπτυχθεί για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας, ο οποίος διαθέτει τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα.

Την προοπτική και τις σημαντικές ευκαιρίες που θα αξιοποιήσει το έργο καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασιών για την ανάπτυξη και την ισότητα, επεσήμανε, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΚΜ Κωνσταντίνος Γιουτίκας, κατά την διάρκεια της διαδικτυακής εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων του έργου ΙΝTERNISA.

Πηγή: athina984.gr