ΕΥΔΑΠ: Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ψηφιακός μετασχηματισμός -Προσφορά στην κοινωνία

Προτεραιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ισορροπία ανάμεσα στον κοινωνικό της ρόλο και την κερδοφορία

H ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες για περισσότερο από 40% του πληθυσμού της χώρας.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Για την Εταιρεία το περιβάλλον, η κοινωνία, οι πελάτες και οι μέτοχοί της έχουν ιδιαίτερη σημασία, πάνω απ’ όλα όμως μεγαλύτερη αξία έχει ο ενεργός ρόλος της στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Αναμφίβολα, το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, με ανατροπές και προκλήσεις. Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια πανδημία που την αναγκάζει να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και να αντιδράσει γρήγορα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί σε ένα διαφοροποιημένο πλαίσιο. 

Η ΕΥΔΑΠ αντιμετώπισε με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της και στην ισορροπία ανάμεσα στον κοινωνικό της ρόλο και την κερδοφορία της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας η ΕΥΔΑΠ επικεντρώθηκε στις κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων, χωρίς όμως να σταματήσει την επιδίωξη των στρατηγικών και επενδυτικών στόχων της. Για τη μετά COVID-19 περίοδο οι ενέργειες της Εταιρείας θα επικεντρωθούν στη συνέχιση υλοποίησης του στρατηγικού της σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό της σε έναν περισσότερο σύγχρονο οργανισμό, επιδιώκοντας και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Η Εταιρεία επίσης επενδύει στον μετασχηματισμό της σε έναν μοντέρνο, ψηφιακό, αλλά ταυτόχρονα και πελατοκεντρικό οργανισμό.

ΕΥΔΑΠ: Βιώσιμη Ανάπτυξη - Ψηφιακός μετασχηματισμός -Προσφορά στην κοινωνία

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Η ΕΥΔΑΠ βασίζεται στην επίτευξη ισορροπημένης και Βιώσιμης Ανάπτυξης με γνώμονα το όφελος των ενδιαφερόμενων μερών της παράλληλα με την αειφορία του περιβάλλοντος και του φυσικού πόρου. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, σε συνδυασμό με ένα οικονομικό τιμολόγιο, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο της βέλτιστης εξυπηρέτησης, η Εταιρεία κινείται βάσει ενός πελατοκεντρικού συστήματος εξυπηρέτησης με εκσυγχρονιστικές μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών και η διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ως προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, βασικός στόχος της ΕΥΔΑΠ δεν είναι μόνο ο μετασχηματισμός της σε έναν σύγχρονο και αποδοτικό οργανισμό, αλλά σε έναν οργανισμό που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με παράλληλη συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητές της, θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στην αλυσίδα αξίας της και θα δίνει προτεραιότητα στις πελατειακές ανάγκες, μέσα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. 

pin

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Η ΕΥΔΑΠ, μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και θέτοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως στρατηγική επιλογή της, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ευελιξίας και αποδοτικότητάς της ως πηγή δημιουργίας αξίας πάντα προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών της.

Με βασικό στόχο της Εταιρείας να αποτελεί η συνεχώς αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, συνέχισε να εμπλουτίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της. Σήμερα, μέσω του eΕΥΔΑΠ, του ηλεκτρονικού καταστήματός της ΕΥΔΑΠ, οι πελάτες της Εταιρείας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πλήθος αιτημάτων από το σπίτι εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, όπως ακριβώς θα συνέβαινε κατά την επιτόπια επίσκεψή τους σε ένα από τα Περιφερειακά της Κέντρα.

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για την Ανατολική Αττική

Η Εταιρεία επενδύει συστηματικά σε έργα κυκλικής οικονομίας, όπως τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ανατολική Αττική, που στο μέλλον θα εξυπηρετήσουν περισσότερους από 400.000 κατοίκους, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος, την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Το 2019-2020 η Εταιρεία πέτυχε σημαντική πρόοδο στην ωρίμανση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Ανατολική Αττική. 

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για τα σημαντικά αυτά αποχετευτικά έργα στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για αρδευτικούς σκοπούς και για περιαστική χρήση. Η ολοκλήρωση των έργων, πέραν της κανονιστικής συμμόρφωσης με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, θα είναι αποτελεσματικός παράγοντας διασφάλισης της αειφορίας του πολύτιμου πόρου του νερού, αναβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, προστασίας της υγείας των κατοίκων και ενίσχυσης της αναπτυξιακής προοπτικής στην ευρύτερη περιοχή. 

Η προσφορά της ΕΥΔΑΠ ενάντια στην πανδημία 

Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας η ΕΥΔΑΠ επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και οργάνωσε τη λειτουργία της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη στερηθεί κανείς Αθηναίος πολίτης το νερό, βασικό σύμμαχο ενάντια στην πανδημία, προστατεύοντας παράλληλα τους εργαζομένους και προωθώντας την τηλεργασία όπου αυτό ήταν εφικτό.

Ως εταιρεία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις κοινωνικές προκλήσεις, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε σε δωρεά 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, καλύπτοντας με ποσό 2 εκατ. ευρώ δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά νοσοκομειακού εξοπλισμού σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και παρέχοντας στα νοσοκομεία αναφοράς δωρεάν νερό ύψους 500.000 ευρώ για όλη την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού.

Η ΕΥΔΑΠ, με δεδομένη την κοινωνική της ευαισθησία, θα συνεχίσει να στηρίζει συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, μέσα από την εφαρμογή κοινωνικών τιμολογίων.

Πηγή: capital.gr