ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ “ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”…

«Συμμετέχω» είναι ο τίτλος της νέας, υπό σύσταση ομάδας εθελοντισμού του Δήμου Φαιστού.


Η Δημοτική Αρχή, έχοντας υπόψη την τεράστια εθελοντική προσφορά δεκάδων δημοτών, που συμβάλουν αγόγγυστα σε διάφορες κοινωνικές δράσεις, επιδιώκει να προχωρήσει στην επίσημη οργάνωση των εθελοντών, με στόχο την μέγιστη δυνατή υποστήριξη τους.


Το νέο δίκτυο «Συμμετέχω» αναμένεται μετά τη σύσταση του να λειτουργεί σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο δράσης που θα επιλέξει ο κάθε εθελοντής, ενώ τον συνολικό τρόπο δράσης θα καθορίζει η ομάδα συντονισμού που θα αποτελείται από συντονιστές των επιμέρους ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην εθελοντική ομάδα «Συμμετέχω» θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση συμμετοχής που θα βρουν με τη μορφή pdf στη σελίδα του Δήμου www.dimosfestou.gr και να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στον κ. Στέλιο Νικολιδάκη και το τηλέφωνο 2892 340 217.
«Γνωρίζουμε ήδη την προσφορά των εθελοντών στο δήμο μας και προσπαθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε να στηρίζουμε το έργο τους» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Φαιστού

Γρηγόρης Νικολιδάκης και προσθέτει:
«Όλη αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια θέλουμε να την οργανώσουμε περισσότερο, με σκοπό να υπάρχει αφενός μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και αφετέρου να μπορούμε συντονισμένα να προσφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε στους πολύ αξιόλογους ανθρώπους που βοηθούν τον τόπο μας με μοναδικό αντάλλαγμα την ικανοποίηση για το κοινό καλό.

Προσωπικά στοιχεία *

Επώνυμο *

Όνομα *

Α.Δ.Τ. *

Ημερομηνία Γέννησης *

Φύλο *
Άνδρας
Γυναίκα
Διεύθυνση *

Πόλη *

Τ.Κ. *

Στοιχεία Επικοινωνίας
Κινητό τηλέφωνο *
Τηλέφωνο
E-mail *
Εκπαίδευση
Ειδικότητα

Δίπλωμα Οδήγησης
 Αυτοκινήτου
 Μηχανής
Χρήση Η/Υ
Ναι
Όχι
Άλλες Ικανότητες, προσόντα και εμπειρία

Εργασιακή Κατάσταση
Άνεργος
Εργαζόμενος
Συνταξιούχος
Εθελοντική Εμπειρία
Έχετε προηγούμενη εμπειρία σε δράσεις Εθελοντισμού;
Ναι
Όχι
Η εθελοντική δράση σας ήταν:
Στον Δήμο Φαιστού

Αλλού
Χρονική διάρκεια που συμμετείχατε (σε μήνες)

Δράσεις/ Αντικείμενο που συμμετείχατε

Για ποιους λόγους θέλετε να γίνετε εθελοντής;

Διαθεσιμότητα
Συχνότητα συνεισφοράς
1-2 φορές την εβδομάδα
1-2 φορές το δεκαπενθήμερο
1-2 φορές τον μήνα
Χρόνοι συνεισφοράς
 Πρωί
 Απόγευμα
 Σαββατοκύριακα

Τομείς που ενδιαφέρεστε

 Πολιτισμός
 Κοινωνική Αλληλεγγύη
 Περιβάλλον
 Αθλητισμός
 Αδέσποτα Ζώα
Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Φαιστού δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.

Πηγή: gortynalive.com