Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Ενεργή υποστήριξη και στήριξη όλων των γηροκομείων

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  και το Κέντρο Καινοτομίας CERIDES – Center for Excellence in Innovation and Technology, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο και το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού ξεκίνησαν μια εθνική εθελοντική πρωτοβουλία τον Νοέμβριο 2020 για την ενεργή υποστήριξη και στήριξη όλων των γηροκομείων και των ιδρυμάτων μακροχρόνιας φροντίδας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο.

Το πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας σημαντικής συνεργασίας για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των γηροκομείων στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για την μείωση του κινδύνου εμφάνισης εστιών COVID-19 στις εγκαταστάσεις τους.

Οι φοιτητές Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως εθελοντές, με ανώνυμες παρατηρήσεις για την αξιολόγηση του κινδύνου, χρησιμοποιώντας τυποποιημένες λίστες ελέγχου που δημιουργήθηκαν για την παρακολούθηση των ποσοστών συμμόρφωσης και λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και τα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της  πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας για τα γηροκομεία.

Επιπλέον, οι φοιτητές Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες επιτόπιες εκπαιδευτικές προσπάθειες σε πραγματικό χρόνο για βέλτιστες πρακτικές, που συντονίζονται από τις Υπηρεσίες Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  παρέχει εκπαιδευτικά μαθήματα εξ αποστάσεως και υποστηρίζει τη συνεχή επικοινωνία με τους Επικεφαλής των Γηροκομείων, αξιοποιώντας την υπερσύγχρονη διαδικτυακή εκπαιδευτική του πλατφόρμα. Στόχος είναι η παροχή επικαιροποιημένων πληροφοριών στους επικεφαλής και το προσωπικό των γηροκομείων, συμπεριλαμβανομένων των τρεχόντων ζητημάτων που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, όπως ο εμβολιασμός.

Η εκτίμηση κινδύνων και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί κρίσιμο και σημαντικό μέρος των εθνικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και συντονίζονται από το Υπουργείο Υγείας, όπως η εβδομαδιαία εξέταση όλων των υπαλλήλων και των ηλικιωμένων σε γηροκομεία με ταχείες δοκιμές αντιγόνου και η εντατικοποίηση των προγραμμάτων ελέγχου.

Η πρόσφατη έκθεση προόδου αποκάλυψε αξιοσημείωτη μείωση των περιστατικών και μείωση κρουσμάτων COVID-19 σε γηροκομεία στην Κύπρο, καθώς και μείωση των αναφερόμενων θανάτων COVID-19 που σχετίζονται με εγκαταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας. Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι αυτή η δέσμη μέτρων που επιτεύχθηκε μέσω της συνεργατικής προσπάθειας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού, είχε σημαντικό θετικό αντίκτυπο στα γηροκομεία.

Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου επέδειξε σταθερή υποστήριξη στις εθνικές και παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας. Η συνεχής συμμετοχή και αφοσίωση των φοιτητών Ιατρικής και του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε αυτό το καινοτόμο σύνολο πρωτοβουλιών, οι οποίες συνεχίστηκαν αδιάκοπα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, υπογραμμίζουν τη δυναμική παρουσία και συμβολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  σε κοινωφελή έργα καθώς και τη δέσμευσή του στην υπηρεσία της χώρας μας υπό το σύνθημα «Θα πολεμήσουμε Μαζί!»

Πηγή: philenews.com