Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία

Η πρόταση “έπεσε στο τραπέζι” από την υφυπουργό εργασίας Δ. Μιχαηλίδου:  “Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία αλλά και για τον αυτισμό και την παιδική προστασία”. Οι χρηματικοί πόροι για να υλοποιηθεί η πρόταση θα καλύπτονται από το ταμείο ανάκαμψης.

Ένα αίτημα που θα βρει ανταπόκριση μετά από αρκετό καιρό

Ο προσωπικός βοηθός  για τους ανθρώπους με αναπηρία είναι μια σημαντική εξέλιξη για τη ζωή των ανθρώπων. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ανεξάρτητη διαβίωση. Η πρόταση αναμένεται να ξεκινήσει την υλοποίηση της μέσα στο 2021.

Η νομοθέτηση και η υλοποίηση αυτής της πρότασης απασχολεί χρονιά την Ελλάδα και αλλά ευρωπαϊκά κράτη. Τα αιτήματα των οργανώσεων αναπηρικών κινημάτων παλεύουν χρονιά για τα δικαιώματα τους. Λόγο κόστους οι κυβερνήσεις, πλην των σκανδιναβικών χωρών, δεν καλύπτουν αυτή τη δαπάνη. Ως αποτέλεσμα ακόμα και άτομα από τον οικογενειακό κύκλο να μην μπορούν αντεπεξέλθουν στην καθημερινότητα και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Πολλοί επιλέγουν  την ιδιωτική πρόσληψη ατόμων για την φροντίδα των ατόμων με αναπηρία. Αυτό είναι οικονομικά δυσβάστακτο, γιατί στην ουσία τα οικία πρόσωπα ενός ατόμου προσλαμβάνουν προσωπικό βοηθό από το δικό τους εισόδημα.

Ανάμεσα στις πρότασης της Δ. Μιχαηλίδου επισημάινεται η ανάγκη της δημιουργίας θεσμού του προσωπικού βοηθού. Σε πρώτη φάση θα γίνει πειραματικό στάδιο και έπειτα σε όλη την χωρά. Σύμφωνα με την πρόταση προσβλέπεται η παροχή χρηματικών μονάδων, τις όποιες θα μπορεί ο ωφελούμενος να εξαργυρώσει προσλαμβάνοντας έτσι, τον προσωπικό βοηθό με τα προσόντα που θα αντιστοιχούν στις ανάγκες του.

Η προετοιμασία για την υλοποίηση της πρότασης

Το εθνικό σχέδιο δράσης άφορα τα δικαιώματα για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνετε και ο προσωπικός βοηθός ως αναγκαίο μετρό προς υλοποίηση. Το χρονοδιάγραμμα δράσης του γενικού σχεδίου έχει τεθεί από το 2020 έως και το 2023. Στην Βουλή κατατέθηκε από τον υπουργό επικράτειας, κ. Γεραπετρίτη στις 21/9.

Όμως, τον Απρίλιο του 2020, δημιουργήθηκε η ομάδα εργασίας. Η ομάδα θα εργαζόταν πάνω στην επεξεργασία και τις νέες πρότασης για την θέσπιση του προσωπικού βοηθού. Η σύσταση της ομάδας αποτελείται από ανθρώπους που σχετίζονται με τις ομάδες πληθυσμού όπου απευθύνεται. Εκπρόσωποι φορέων ΑμεΑ και συναρμόδιων υπουργείων, επιστήμονες και άλλοι που είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για τη υλοποίηση του σχεδίου.

Αξιοσημείωτη είναι και η επιδότηση για την πρώιμη παρέμβαση αντιμετώπισης του αυτισμού. Σύμφωνα με τις αναφορές της κα. Μιχαηλίδου, άφορα δομές φιλοξενίας παιδιών με ειδικευμένο προσωπικό. Η δράση αυτή γίνεται έτσι ώστε το προσωπικό να είναι σε θέση να επέμβει πριν τον 3ο χρόνο ζωής του παιδιού για την πρόβλεψη και την αποφύγει οι εκδηλώσεις αυτισμού.

Πηγή: maxmag.gr