Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Βέροιας: Πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση με τους εργαζόμενους του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, η πρώτη συνάντηση, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, μεταξύ του επιστημονικού προσωπικού του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Βέροιας και εργαζομένων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Ισότητας των Φύλων Δήμου Βέροιας, κα. Συρμούλα Τζήμα και η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, κα. Στεργιανή Αραμπατζή. 

Στόχος της διαδικτυακής συνάντησης ήταν η συζήτηση και ο καθορισμός Ατζέντας κοινών δράσεων 2021 στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας και του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας. Οι δύο φορείς συμφώνησαν να αναπτύξουν, να ενδυναμώσουν και να προαγάγουν σε βάθος χρόνου δεσμούς δημιουργικής σύμπραξης, σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, συζητήθηκε ο προγραμματισμός δράσεων και εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης για την επίτευξη του κοινού τους στόχου, που είναι η φροντίδα και η προστασία των γυναικών που βρίσκονται σε ανάγκη, ή και σε κίνδυνο, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών της βίας κατά των γυναικών, αλλά και γενικότερα των ευπαθών ομάδων.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (2014 -2020). Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Πηγή: verianet.gr