ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Σημαντική προσφορά στον τόπο

Μια κοιτίδα προσφοράς και ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή αποτελεί η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ειδικοτερα ο τομέας μεταλλουργίας με τα εργοστάσια ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ που μετρά αρκετά χρόνια και είναι μεγάλη και πολυεπίπεδη.

Η εταιρεία διαχρονικά επιλέγει να υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη δική τους σφαίρα επιρροής.

Κατ’ αρχήν βασική δέσμευση της εταιρείας είναι να απασχολεί εργαζόμενους από τις τοπικές κοινωνίες, όπου και δραστηριοποιείται. Έτσι και για τις δραστηριότητές της στο εργοστάσιο του Αλουμινίου η MYTILINEOS απασχολεί συνολικά 1115 άτομα και η κατανομή είναι η ακόλουθη:

482 άτομα από την ευρύτερη περιοχή Φωκίδας και Βοιωτίας
198 από τα Άσπρα Σπίτια
202 από το Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας και
233 μόλις από άλλες περιοχές

Στα ορυχεία δε της Δελφοί Δίστομον απασχολούνται 80 εργαζόμενοι με την συντριπτική τους πλειοψηφία 77 εργαζόμενοι να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας και της Βοιωτίας.

Ταυτόχρονα, με τους κύκλους εργασίας της η MYTIILINEOS συμβάλει δυναμικά στην οικονομική δραστηριότητα των περιοχών που δραστηριοποιείται. Ειδικά για τις περιοχές Φωκίδας και Βοιωτίας, συνεργάζεται με 240 επιχειρήσεις και ιδιώτες, στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και το ΑΕΠ της περιοχής. Ειδικά εν μέσω της πανδημίας, καθώς οι δραστηριότητες του Τομέα Μεταλλουργίας παρέμειναν σε λειτουργία, σχεδόν ανεπηρέαστη έμεινε και η εφοδιαστική αλυσίδα. Τονίζεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών, προέρχεται από το Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 125 επιχειρήσεις.

Εκτός από τις επιχειρηματικές συνεργασίες στην περιοχή, η MYTILINEOS δημιουργεί και προσφέρει αξία στα κοινωνικά σύνολα των περιοχών που δραστηριοποιείται. Ειδικά για τις περιοχές Φωκίδας και Βοιωτίας, ο Τομέας Μεταλλουργίας (Αλουμίνιον της Ελλάδος και Δελφοί Δίστομο) επιλέγει να στηρίζει κοινωνικές δράσεις, αλλά και να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και την καθημερινότητα των συνανθρώπων της , όπως βελτίωση οδικού δικτύου, λοιπές παρεμβάσεις, σχολικά κτίρια, κοινωνικές υποδομες, αθλητικές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο την τελευταία 3ετία δόθηκαν 647.000 σε άμεσες χορηγίες και δωρεές. Τη μερίδα του λέοντος έχουν προφανώς τα Άσπρα Σπίτια που εδώ και χρόνια «ζουν και αναπνέουν» μέσα από τις δραστηριότητες του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος (292.000) ενώ 50.000 δόθηκαν μέσω χορηγιών και δωρεών στον ιστορικό Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας. Το υπόλοιπο ποσό κατευθύνθηκε στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

Εκτός όμως από τις άμεσες χορηγίες, η εταιρεία επενδύει και στην έμμεση προσφορά, καθώς έχει αναλάβει την καθαριότητα των Άσπρων Σπιτιών, την αποκομιδή των σκουπιδιών και κόστη που αφορούν το νερό και το βιολογικό καθαρισμό της Αντίκυρας, με κόστος που φθάνει τα 240.000 ευρώ ετησίως.

Η συμβολή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με οικονομική στήριξη και στην Κεντρική Ελλάδα είναι σημαντική με άξονες το εργοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τα ορυχεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟ που αποτελούν τους μοχλούς ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Πηγή: tvstar.gr