Παναγής Καππάτος: “Ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος γίνεται πραγματικότητα”

Ένα πάγιο αίτημα του Ελληνικού αναπηρικού κινήματος γίνεται πραγματικότητα καθώς αναβαθμίζεται θεσμικά ο σχεδιασμός πολιτικών για τα Άτομα με Αναπηρία.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη δημιουργείται για πρώτη φορά συμβουλευτικό σώμα υπό τον Πρωθυπουργό για θέματα Ατόμων με Αναπηρία, η Εθνική Επιτροπή Προσβασιμότητας, κάτι που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Η νέα Επιτροπή θα επεξεργαστεί και θα προτείνει πολιτικές που θα βελτιώσουν τη ζωή των συμπολιτών μας ΑμεΑ.

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής τόνισα επίσης τη σημασία της αναβάθμισης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ώστε για πρώτη φορά το Περιβάλλον και η προστασία του να αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και αρμοδιότητα της Επιτροπής, κάτι άλλωστε που επικρότησαν και οι περιβαλλοντικοί φορείς που τοποθετήθηκαν για το νομοσχέδιο.

Τέλος, με το νομοσχέδιο η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μετεξελίσσεται ώστε να συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο τομέας της Τεχνοηθικής, σε μια εποχή που οι εξελίξεις στην γενετική ιατρική, την τεχνολογία, τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργούν νέα ηθικά ζητήματα και προκλήσεις για την καθημερινότητά μας

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Σχέδιο Νόμου του Υπουργού Επικρατείας: «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα  του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής»

Κ. Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Είναι πολύ σημαντικό η νομοθεσία να προσαρμόζεται έγκαιρα στις ανάγκες της εποχής με βάση τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία.

Το νομοσχέδιο που συζητάμε δεν εισάγει νέες πολιτικές και νέους κανόνες, αλλά ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας τριών συμβουλευτικών επιτροπών που συνεπικουρούν την εκτελεστική εξουσία.

Ωστόσο είναι ένα νομοσχέδιο που τελικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροφοδότηση της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, ώστε οι μελλοντικές αλλαγές στην νομοθεσία να εδράζονται σε στέρεες βάσεις, με την  εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και της επιστήμης.

Με το νομοσχέδιο δημιουργείται για πρώτη φορά η Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Αυτό είναι μια σπουδαία εξέλιξη. Μια εξέλιξη που έρχεται ως συνέχεια φιλόδοξων πολιτικών που η κυβέρνηση επεξεργάστηκε το προηγούμενο διάστημα για τα Άτομα με Αναπηρία, όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Παράδειγμα αυτής της διαφορετικής αντιμετώπισης για τα ΑμεΑ μπορώ να φέρω και από την Κεφαλονιά, καθώς για πρώτη φορά θα έχουμε στο νομό μας Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ, χάρη και στην συνδρομή της Κυβέρνησης.

Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για την ψηφιοποίηση του δημοσίου και της δικαιοσύνης, είναι άλλωστε άλλη μια δραστικά θετική εξέλιξη για το αναπηρικό κίνημα, καθώς ενισχύει την πρόσβαση των ΑμεΑ σε απαραίτητες υπηρεσίες.

Θα μου επιτρέψετε να πω κ. Υπουργέ, ότι τελικά η μεγαλύτερη αλλαγή για την καθημερινότητα κυρίως των ΑμεΑ, αλλά και όλων των Ελλήνων, θα είναι η προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια των οικισμών της χώρας μας.

Εκτός από λίγες εξαιρέσεις είναι ένας τομέας όπου έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας.

Η συμμετοχή και οι τοποθετήσεις των φορέων και της κοινωνίας των πολιτών στην επιτροπή είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο γιατί αντιμετώπισαν το νομοσχέδιο θετικά, αλλά γιατί με την τεχνογνωσία τους αναδεικνύουν σημαντικά ζητήματα.

Αναδεικνύουν πόσο αλληλένδετα και διευρυμένα μπορεί να είναι τελικά τα αντικείμενα που οι επιτροπές έχουν στην αρμοδιότητά τους.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος με την εμφάνιση της πανδημίας και με τη δημόσια υγεία, λόγω του τρόπου που αλληλοεπιδρούμε με τα οικοσυστήματα.

Το ίδιο το περιβάλλον αντιμετωπίζεται πλέον ως ανθρώπινο δικαίωμα και πολύ σωστά αναβαθμίζεται μέσα από το νομοσχέδιο σε μια από τις αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον δημιουργεί νέες ανισότητες στην πρόσβαση σε τροφή, νερό και ενέργεια. Έτσι έχουμε αυτή την έντονη σύνδεση του περιβάλλοντος με το δίκαιο και την εισαγωγή του όρου της κλιματικής δικαιοσύνης.

Άρα η διασύνδεση μεταξύ των αρμοδιοτήτων των επιτροπών βλέπουμε ότι είναι πολυεπίπεδη. Για αυτό το λόγο συμφωνώ μαζί σας κ. Υπουργέ στην αναφορά που κάνατε  στην προηγούμενη συνεδρίαση, σχετικά με την κατεύθυνση αποκομματικοποίησης που εμπεριέχουν οι αλλαγές στη σύνθεση των επιτροπών.

Εκ των πραγμάτων, αν θέλουμε οι επιτροπές να είναι παραγωγικές και να μπορούν να ανταποκριθούν σε τόσο σύνθετα ζητήματα, χρειάζονται όλη την τεχνοκρατική και επιστημονική βοήθεια που μπορούμε να τους προσφέρουμε στη σύνθεσή τους.

Σχετικά με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας των τριών επιτροπών, είναι φανερό ότι ζούμε σε μια περίοδο όπου συμβαίνουν ταυτόχρονα κοσμογονικές αλλαγές.

Ζούμε μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο που ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι. Η ρομποτική, η γενετική και η τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν νέα δεδομένα για τη μορφή της ανθρώπινης εργασίας.

Ζούμε μια συνεχή μετάβαση των κοινωνικών δραστηριοτήτων μας από το φυσικό χώρο στον ψηφιακό χώρο και το διαδίκτυο.

Ζούμε μέσα σε μια πρωτόγνωρη διαχείριση μιας πανδημίας που δημιουργεί πλήθος συζητήσεων για τη βιοηθική και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ίδια η διαδικασία εμβολιασμού εμπεριέχει τον κίνδυνο να μπούμε σε μια συζήτηση για το αν η παροχή υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να γίνεται στη βάση κριτηρίων που συνυπολογίζουν ηθικές αξίες ή κοινές προσλαμβάνουσες.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχουν όργανα που θα τροφοδοτούν την εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία με τεχνογνωσία για τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο σημαντικός ρόλος των επιτροπών αναδεικνύεται και από την οργανική σύνδεσή τους με τον Πρωθυπουργό, ως πυρήνα της εκτελεστικής εξουσίας, όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο που επεξεργαζόμαστε.

Πριν κλείσω θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των επιτροπών για ζητήματα τα οποία το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν είναι έτοιμο να επεξεργαστεί ακόμα. Ίσως και η ίδια η κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη, αλλά πρόκειται για εξελίξεις που κάποτε θα χτυπήσουν και την πόρτα της χώρας μας.

Αναφέρομαι σε ζητήματα βιοτεχνολογίας, σχετιζόμενα με την ευθανασία, τη γενετική ιατρική, την αναπαραγωγή και άλλους τομείς. Εξελίξεις για τις οποίες αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και στην Ελλάδα. Θα είναι πολύ θετικό οι επιτροπές να έχουν ήδη εργαστεί πάνω όλα σε αυτά, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, πολύ νωρίτερα από εμάς. Συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους για την πολύ καλή συζήτηση που έγινε στην επιτροπή.

Πηγή: inkefalonia.gr