Είκοσι μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη»

Υποτροφίες ύψους 9.000 ευρώ σε υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για σπουδές στο εξωτερικό

Το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη» ανακοινώνει τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χορηγηθούν έως είκοσι υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους τομείς των ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών, της Ιατρικής, των φυσικών και βιολογικών επιστημών, καθώς και των τεχνολογικών επιστημών.

Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε 9.000 ευρώ ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς δόσεις. Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Δείτε εδώ λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τους όρους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (PDF, WORD).

Αίτηση για υποτροφίες Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη εδώ.

Πηγή: alfavita.gr