Ο Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων χορηγός υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Πειραιά

Αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών M.Sc. in “Shipping Management”

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Επιμόρφωσης του Συνδέσμου Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την έναρξη χορηγικής συνεργασίας με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται δύο μερικές υποτροφίες της τάξεως του 25% για την κάλυψη των διδάκτρων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών M.Sc. in “Shipping Management” για τους αποφοίτους του S.G.C.

Η συμφωνία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει κα να ενισχύσει τη στενότατη και απρόσκοπτη συνεργασία του Ανωτάτου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος του Πειραιά με το Σ.Μ.Ν.Σ. στον τομέα της επιμόρφωσης όσων είτε ήδη απασχολούνται, είτε έχουν σκοπό να απασχοληθούν στο ναυτιλιακό κλάδο.

Το εγνωσμένης αξίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών M.Sc. in “Shipping Management” (Αγγλόφωνο), έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία (προ) εγγραφών, όπως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαπιστώσουν και στην παρακάτω δημοσίευση που κοινοποιείται.

Ο Σ.Μ.Ν.Σ. επιθυμεί να επαναβεβαιώσει την ειλικρινή δέσμευσή του για περαιτέρω συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, του οποίου η προσφορά στη γνωστική επάρκεια των νυν και μελλοντικών επαγγελματιών του κλάδου παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Πηγή: portnet.gr