Διαβουλεύσεις «LIFE FoodPrint» με Τοπικές Αρχές και ΜΚΟ για αντιμετώπιση σπατάλης τροφίμων

Σειρά δράσεων διαβούλευσης με Τοπικές Αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) σε όλη την Κύπρο πραγματοποίησε η ομάδα του έργου «LIFE FOODPrint», με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών εφαρμογών για αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του έργου «LIFE FOODPrint» αναφέρει πως οι δραστηριότητες αυτές διοργανώθηκαν διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων, από τις 29 Ιανουαρίου μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, σε κάθε επαρχία της ελεύθερης Κύπρου, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση άμεσα ενδιαφερομένων φορέων, σχετικά με τις πολλαπλές πτυχές του προβλήματος της σπατάλης τροφίμων.

Τις δραστηριότητες και τις παρουσιάσεις έκανε ο Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης, Κυριάκος Παρπούνας, ο οποίος ανέλυσε παράλληλα τα ευρήματα των ερευνών, που διενεργήθηκαν στα πλαίσια του έργου για την σπατάλη τροφίμων.

Κατά τις συζητήσεις υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την προώθηση βιώσιμων λύσεων για μείωση των αποβλήτων τροφίμων, την πρόληψη, την κοινωνική προσφορά τροφίμων και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων.

Το LIFE FOODPrint είναι η πρώτη παγκύπρια εκστρατεία για την σπατάλη τροφίμων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life της ΕΕ και ενισχύει τις προσπάθειες της Κύπρου για επίτευξη του στόχου μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030.

Οι δράσεις και στόχοι του έργου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έρευνες και σεμινάρια σε μαθητές και φοιτητές, διαβουλεύσεις με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και οργανωμένα σύνολα, έκδοση οδηγών, δημιουργία δικτύου συνεργασίας για προσφορά τροφίμων και σειρά από περιβαλλοντικές δράσεις.

Πηγή: https://nomisma.com.cy/