Στέλιος Ζαβός: “Το “Solidarity Now” συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας…”

Ο κ. Στέλιος Ζαβός, διακεκριμένος επενδυτής και επικεφαλής της ΜKO, Solidarity Now μίλησε στο τεύχος “Η Δύναμη της Προσφοράς”…

Ποιος είναι ο σκοπός και το όραμα του SolidarityNow;
Το Solidarity Now είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 με την υποστήριξη του Open Society Foundations (OSF). Αποτελείται από ένα δίκτυο ανθρώπων με κύριο στόχο την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε όσους πλήττονται περισσότερο από την οικονομική ύφεση και την ανθρωπιστική κρίση. Η αποστολή της Οργάνωσης είναι διττή: να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με δωρεάν παροχή υπηρεσιών, καθώς και να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από δωρεές για την υλοποίηση προγραμμάτων. Με την παροχή υπηρεσιών τόσο σε Έλληνες όσο και σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς, η οργάνωση έχει ως όραμά της μια ισχυρή Ευρώπη που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τις αξίες μιας ανοιχτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Οργάνωσης;
Οι προτεραιότητες του Solidarity Now συνοψίζονται στα παρακάτω
σημεία: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Κοινωνική Δικαιοσύνη Βασική μας προτεραιότητα είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Προάσπιση δικαιωμάτων ευπαθών ομάδων. Μόνο με τη συλλογική προσπάθεια θα πετύχουμε την άσκηση των βασικών δικαιωμάτων των ευάλωτων ή περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού, ώστε καθένας να αισθάνεται και να λειτουργεί ως ισότιμο μέλος μιας συνεκτικής κοινωνίας. Συνηγορία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνεχίζοντας και επεκτείνοντας την ιστορική προσφορά του Open Society Foundations (OSF) σε θέματα υπεράσπισης και προάσπισης δικαιωμάτων, προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση της φωνής μας σε ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κοινωνικής Ένταξης και συνοχής, σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Σύνδεση των νέων με εκπαιδευτικά προγράμματα και με το εργασιακό περιβάλλον Η καταγεγραμμένη υψηλή ανεργία των νέων στη χώρα, το εντεινόμενο φαινόμενο της μετανάστευσης του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υποδαυλίζουν τις προσπάθειες εξόδου της χώρας από την κρίση. Γι’ αυτό και η ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων, η επαφή τους με τις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και η συμμετοχή τους σε δράσεις διεθνούς και εθνικού βεληνεκούς αποτελούν απαντήσεις για την ανάσχεση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Πόσα άτομα δραστηριοποιούνται στην Οργάνωση και ποιος είναι ο ρόλος τους;

Σήμερα, περισσότερα από 300 άτομα δραστηριοποιούνται στην Οργάνωση. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τους ανθρώπους που απασχολούνται στα Κέντρα Αλληλεγγύης μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλες τις δομές φιλοξενίας και τις κινητές μονάδες που βρίσκονται σε διάφορα γεωγραφικά σημεία στη χώρα. Οι συνεργάτες του Solidarity Now είναι άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων και με
επαγγελματική εμπειρία ο καθένας στον τομέα του. Όλοι μαζί απαρτίζουν τον πυρήνα υλοποίησης πολλαπλών δράσεων, με στόχο το κοινό όραμα μιας ανοιχτής κοινωνίας που στηρίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.

Ποια είναι τα προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί;
Το Solidarity Now υλοποιεί μια σειρά προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στους στόχους και το όραμα της Οργάνωσης. Από το 2013 μέχρι σήμερα, έχουμε διαθέσει 14,4 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηρίξουμε συνολικά 73 προγράμματα, από τα οποία τα 45 αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό φάσμα, ενώ 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για να υλοποιηθούν 25 προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης που συνδέεται με τη μετανάστευση και το προσφυγικό.

Τα κύρια προγράμματα που υλοποιεί η οργάνωση σήμερα είναι:
Τα Κέντρα Αλληλεγγύης μας που λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, χάρη στην υποστήριξη του OSF και της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Ελλά-
δα μέσω των EEA Grants, βασίζονται στην ιδέα ενός κόμβου προσφοράς και βοήθειας με τη συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό να καλύψουν την έλλειψη πρόσβασης των πιο ευάλωτων πληθυσμών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Μέχρι σήμερα έχουμε εξυπηρετήσει περισσότερους από 100.000 ανθρώπους μέσα από τις ανοιχτές δομές μας. Παράλληλα, μέσα από προγράμματα στέγασης και φιλοξενίας σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ έχουμε προσφέρει στέγη σε περισσότερους από 3.700 πρόσφυγες. Με τη συνεργασία της Unicef, έχουμε κινητές μονάδες σε περισσότερα από 11 σημεία σε όλη την Ελλάδα υποστηρίζοντας κυρίως τις μητέρες και τα παιδιά. Ενώ πρόσφατη είναι η λειτουργία του Κέντρου Υποστήριξης Προσφύγων στη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος υποδοχής ανθρώπων με στόχο την παροχή δωρεάν υπηρεσιών.

Ποιες άλλες ομάδες ανθρώπων μπορούν να βρουν στήριξη στην Οργάνωσή σας;

Το SolidarityNow, κυρίως μέσα από τη λειτουργία των Κέντρων Αλληλεγγύης, προσφέρει στήριξη παρέχοντας πολλές και ποικίλες υπηρεσίες σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται τόσο από την ανθρωπιστική όσο και από την οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, στα Κέντρα Αλληλεγγύης μπορούν να λάβουν βοήθεια Έλληνες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και όλοι όσοι έχουν ανάγκη.

Πού βρίσκονται τα Κέντρα Αλληλεγγύης του SolidarityNow και πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής;

Τα Κέντρα Αλληλεγγύης της Οργάνωσης βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται και το νέο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων/Blue Refugee Center. Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2, Στ.Λαρίσης, Αθήνα Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Πτολεμαίων 29Α, Θεσσαλονίκη
Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων/Blue Refugee Center: Ιωάννη Κωλέττη 25Δ, Θεσσαλονίκη. Το SolidarityNow επιθυμεί τη συμβολή εθελοντών στο έργο του και για αυτό δέχεται αιτήσεις μέσω email στο contact@solidaritynow.org, με στόχο να ανακαλύψει μαζί με τους υποψήφιους εθελοντές την καλύτερη δυνατή ευκαιρία υποστήριξης του έργου του και τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση του ίδιου του εθελοντή.

Με ποιες άλλες ελληνικές και διεθνείς οργανώσεις, δίκτυα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών έχετε συνεργασία;

To SolidarityNow ενώνει τις δυνάμεις του με διεθνείς και ελληνικές οργανώσεις, δίκτυα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών συμπράττοντας για την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υποστήριξη όλων των ευάλωτων πληθυσμών.

Ενδεικτικά, το SolidarityNow συνεργάζεται και είναι:
– Μέλος του OSEN (Open Society European Network)
– Μέλος του δικτύου International Detention Coalition για τους πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες
– Μέλος του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας
– Μέλος του Μητρώου Διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
– Μέλος της παγκόσμιας πλατφόρμας υποστήριξης ΜΚΟ, Accountable Now
– Εγγεγραμμένο μέλος του Εθνικού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
– Εγγεγραμμένο μέλος του International Human Rights Funders Group
– Εγγεγραμμένο μέλος της πανευρωπαϊκής συμμαχίας 90 ΜΚΟ για την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων, European Council on Refugees and Exiles

Κύριε Ζαβέ, πώς βλέπετε την κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα;

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σε μια χώρα μετά από το 3ο ή 4ο έτος ιστορικά έχει παραγάγει δυναμικές αντιδράσεις του πληθυσμού, μέχρι και επαναστάσεις. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο 8ο έτος της μακρότατης ύφεσης, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Οι πιθανοί λόγοι είναι: – η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, γιατί γνωρίζουμε ότι οι δυναμικές αντιδράσεις δημιουργούνται συνήθως από τους νέους. Στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ηλικίας είναι κοντά στα 44 έτη.
– υπάρχει επίσης πλέγμα οικογενειακής αλληλοβοήθειας, όπου το ένα μέλος της οικογένειας βοηθάει οικονομικά τα υπόλοιπα μέλη που έχουν ανάγκη. Αυτό αποτελεί ένα μοντέλο οικογενειακής συνοχής, για να μην διασπαστεί ο κοινωνικός ιστός εν μέσω κρίσης. Ελπίζω ότι η κρίση δεν θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα και ότι το όραμα της ενωμένης Ευρώπης, που παρέχει προοπτική στη διάρκεια της κρίσης, θα παραμείνει ζωντανό και ακέραιο.

Σίγουρα, ως πρόεδρος της Οργάνωσης, έχετε ζήσει πολλές συγκινητικές ιστορίες. Όμως, μπορείτε να μας αφηγηθείτε μία ανθρώπινη ιστορία που
σας συγκλόνισε;

Καθημερινά, μέσα από τα προγράμματα που υλοποιούμε ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους –αυτοί άλλωστε βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε. Θα αναφέρω μία συγκινητική στιγμή που έζησα, όταν ο τ. Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν-Κι Μουν, επισκέφθηκε το περασμένο καλοκαίρι το Κέντρο Αλληλεγγύης μας κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Μας πλησίασε μία μητέρα από τη Αφγανιστάν με την 3χρονη κόρη της και μας εξομολογήθηκε πόσο σημαντική ήταν η βοήθεια που δέχθηκε από τις ομάδες μας αλλά και πόσο τη στηρίξαμε να σταθεί στα πόδια της, για να διεκδικήσει ξανά τη ζωή της στην Ελλάδα. Το να μπορείς να αλλάζεις προς το καλύτερο την ποιότητα της ζωής των συνανθρώπων σου που πάσχουν συνιστά την πεμπτουσία της προσφοράς μας.