Νέα προσπάθεια αποκατάστασης του Ιατρείου στο Μπατσί

Την πρωτοβουλία, με δωρεά προς το Δήμο, για την επισκευή του πολύπαθου κτηρίου, όπου στεγάζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Μπατσίου, αναλαμβάνει εκ νέου ιδιώτης.

Προκειμένου να επισκευαστεί και να θεραπευτούν οι σημαντικές φθορές του κτηρίου, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως Ιατρείο, αλλά και να καταστεί – όπως ήταν και η πρόθεση των δωρητών του – ο πρώτος όροφος κατοικήσιμος, ώστε να στεγάζεται ο εκάστοτε αγροτικός ιατρός που το υπηρετεί, φίλος της Άνδρου ο οποίος κατοικεί μόνιμα στις ΗΠΑ, υπέβαλε ξανά αίτημα προκειμένου να αναλάβει με δωρεά και χρησιμοποιώντας τεχνίτες της επιλογής του, την ολοκλήρωση της επισκευής του κτηρίου, το οποίο είχε γίνει δωρεά στο Δήμο Άνδρου (τ. Κοινότητα Μπατσίου) και στου οποίου το ισόγειο στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο.

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί, πως για το συγκεκριμένο κτήριο, ο Δήμος Άνδρου διαθέτει σχετική μελέτη για την επισκευή τμήματος του κτηρίου, η οποία έχει λάβει υπόψιν της το πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Τήνου, για την έγκριση των προτεινόμενων εργασιών επισκευής, τις οποίες και ο δωρητής σημείωσε πως θα ακολουθηθούν στο ακέραιο, ώστε το κτήριο να είναι απόλυτα σύμφωνο με τις εκδοθείσες εγκρίσεις και με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Για την ιστορία, το κτήριο αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικές φθορές, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εσωτερικό του, ενώ έχει αναφερθεί και πτώση επιχρισμάτων.

Λόγω της κατάστασης του κτηρίου, ο συγκεκριμένος δωρητής είχε σε συνεργασία με το Δήμο ξεκινήσει ξανά τις εργασίες επισκευής του ΠΙ Μπατσίου, ωστόσο, λόγω καταγγελιών οι εργασίες είχαν σταματήσει το καλοκαίρι του 2020.

Όπως τονίζει ο δωρητής στο αίτημά του προς το Δήμο, οι εργασίες της επισκευής του συνόλου του δημοτικού κτηρίου, αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των σκοπών του προς την τοπική κοινωνία του νησιού.

Παράλληλα, εγκρίθηκε σχετικό αίτημα δωρεάς και από αρχιτέκτονα, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του δωρητή, ο οποίος γνωστοποίησε στο Δήμο την πρόθεσή του να αναλάβει με δωρεά, για λόγους υγιεινής και χρήσης, τμήματος του κτηρίου όπου στεγάζεται το Αγροτικό Ιατρείο. Και από την πλευρά του ο αρχιτέκτονας δεσμεύεται πως οι εργασίες που θα εκτελεστούν θα ακολουθήσουν στο ακέραιο τις εγκεκριμένες από το αρμόδιο συμβούλιο εγκρίσεις, ώστε το κτήριο να είναι απολύτως σύμφωνο με αυτές, αλλά και με τις προδιαγραφές που θέτει η εγκεκριμένη μελέτη του Δήμου.

Πηγή: koinignomi.gr