ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Η ΜΕΤΑδραση είναι μια ελληνική Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Φιλοσοφία της ΜΕΤΑδρασης είναι να πραγματοποιεί δράσεις που δεν καλύπτουν άλλες οργανώσεις ή φορείς. Οι δράσεις της είναι καινοτόμες και προϋποθέτουν εξειδίκευση, εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με άλλες οργανώσεις και φορείς του εξωτερικού. Εστιάζονται στους τομείς της διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης καθώς και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας

INFO

25ης Μαρτίου 7,  Ταύρος  Τ.Κ.: 17778
Τηλ: 214 100 8700
Fax: 210 483 1611

info@medadrasi.org

www.metadrasi.org