ΑΓΑΠΑΝ – Παρηγορητική και Ανακουφιστική Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου

Το ΑΓΑΠΑΝ είναι ένα αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματείο, με αριθμό εθνικού μητρώου 0754 και αριθμό εγγραφής στο Πρωτοδικείο Αθηνών 4297/03.

Ιδρύθηκε από μια ομάδα Ελλήνων Εθελοντών, με στόχο να καλύψει την ανάγκη για στήριξη και φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από ανίατη, μη αναστρέψιμη νόσο, καθώς διανύουν το καταληκτικό στάδιο της ζωής τους.

Τα στελέχη του ΑΓΑΠΑΝ, μια δυναμική ομάδα ανθρώπων με επιστημονική κατάρτιση σε διάφορες ειδικότητες, αγωνίσθηκαν και πέτυχαν τη θεσμοθέτηση και τη νομοθέτηση του θεσμού της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Ελλάδα και τη λειτουργία ξενώνων, σύμφωνα με τις παγκόσμιες προδιαγραφές του IAHPC.

Όραμα του Σωματείου είναι να μπορέσει να παρέχει ουσιαστικές υπηρεσίες σε κάθε ασθενή που έχει ανάγκη, μειώνοντας τον πόνο του, διατηρώντας την αξιοπρέπειά του και προσφέροντάς του όσο το δυνατόν περισσότερη σωματική, ψυχική και πνευματική γαλήνη στο τελικό στάδιο της ασθένειάς του.

Στόχοι

Κεντρικός στόχος της δραστηριότητας του ΑΓΑΠΑΝ σήμερα είναι η ίδρυση, η οργάνωση και η σταθερή λειτουργία του πρώτου Ξενώνα Φιλοξενίας (ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α.) στην Ελλάδα, μια από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που υστερούν ακόμη σε αυτό τον τομέα.
Ειδικότερα, το Σωματείο επιδιώκει:

Να δημιουργηθεί ο πρώτος ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. σύμφωνα με τη διυπουργική απόφαση 1534/2007.

Να ενισχύσει το δυναμικό των εθελοντών του, ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε ασθενείς που έχουν ανάγκη από ημερήσια φροντίδα (day care), αλλά και να παρέχει κατ’ οίκον φροντίδα σε όσους αδυνατούν να μετακινηθούν ή δεν χρήζουν συνεχούς επιμέλειας.

Να συμβάλει στη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ΞΕ.ΝΟ.Φ.Α.Α.Α. στην Ελλάδα, βάσει του νόμου 3106/2003.

Να ενημερώνει και να εκπαιδεύει, μέσω ειδικών προγραμμάτων, φορείς και εθελοντές για το θεσμό της Παρηγορητικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας και να τους αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Να συλλέγει, να μελετά, να αξιοποιεί και να παρέχει στοιχεία και πληροφόρηση σχετικά με το θεσμό.

INFO

ΑΓΑΠΑΝ – Παρηγορητική και Ανακουφιστική Φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου

Ρηγίλλης 14 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 7291 079

E-mail: agapan@agapan.gr

Web Site: www.agapan.gr