Γυναικείος σύνδεσμος : “Οι φίλοι του χιώτικου χωριού”

Ο Γυναικείος Σύνδεσμος ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο με πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική δράση, του οποίου το έργο εκτείνεται στο νομό της Χίου και το οποίο ιδρύθηκε  από τις αείμνηστες Μαρία Ανδρέα Λαιμού και Μαριάνθη Φισφή.

Το Σωματείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Κυριότεροι σκοποί του Σωματείου είναι:

Η με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο επιδίωξη της πνευματικής και υλικής ανύψωσης του χωριού και των Νήσων Χίου-Οινουσών και Ψαρών, δια της αναπτύξεως παντός έργου, το οποίο σκοπό έχει την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας του χωριού.
Η διατήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με την προώθηση και συνέχιση της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης γενικά.
Η χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων εις τους οικονομικά αδύνατους Χιώτες σπουδαστές κατά την κρίσιν πάντοτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η εκμάθηση πάσης φύσεως χειροτεχνίας και κεντημάτων διδασκομένων από ειδικό προσωπικό διδασκαλισσών.
Η συμπαράσταση και υποστήριξη των γυναικών.Το Σωματείο έχει έδρα την Αθήνα και περιφέρεια εις την οποίαν εκτείνεται η λειτουργία του την περιφέρεια των Νομών Αττικής και Χίου.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του το Σωματείο:

Οργανώνει συγκεντρώσεις για το έργο και τον σκοπό του,
Οργανώνει φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, πολιτιστικές εκδρομές και εκθέσεις,
Επιδιώκει την οικονομική ενίσχυση εκ μέρους των μελών του και τρίτων προσώπων, για την εν γένει εκπλήρωση των σκοπών του.
Ως μέλη του σωματείου γίνονται δεκτοί όσοι διαμένουν στη Νήσο Χίο την υπόλοιπη Ελλάδα ή και το εξωτερικό, καταγόμενοι από τη Χίο, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας και των δύο φύλων ΄Ελληνες πολίτες καθώς και οι σύζυγοι αυτών, και οι έχοντες πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία.

Ο Σύνδεσμος έχει βραβευθεί τέσσερις φορές: το 1995 από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με Εύφημο Μνεία για την εξαιρετική αγωγή του με τη δωρεά της Καρραδείου Οικοκυρικής Σχολής ,το 2001 με έπαινο «Νησίδες Ποιότητος Συλλογικής Δράσης» από την Κίνηση Πολιτών και το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών, τον Δεκέμβριο 2003 από την Ακαδημία Αθηνών με έπαινο από την Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών και τον Μάρτιο 2006 με έπαινο από την Νομαρχία Χίου.

Info

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ -« ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΧΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ »

ΕΔΡΑ : ΙΘΑΚΗΣ 18 – 112 57 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ: 210 8839 068/210 8992687
FAX: 210 4222 349

email: info@filoichiotikouxoriou.gr

www.filoichiotikouxoriou.gr