Διαδικτυακή εκδήλωση: «Act45: Προωθώντας την απασχόληση και τη δια βίου εκπαίδευση για ανθρώπους άνω των 45 ετών»

Η ActionAid στο πλαίσιο της δράσης Act45 σας προσκαλεί με χαρά στη διαδικτυακή εκδήλωση
«Act45: Προωθώντας την απασχόληση και τη δια βίου εκπαίδευση για ανθρώπους άνω των 45 ετών»
τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:30-14:30.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:
• Εργοδότες,
• Εκπροσώπους Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών,
• Εκπαιδευτικούς Φορείς και
• Φορείς Χάραξης Πολιτικής.

Στόχος είναι η παρουσίαση του Act45, η συζήτηση για ευκαιρίες ενδυνάμωσης ανθρώπων άνω των 45 ετών στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και η συμμετοχή σε ένα δίκτυο επαγγελματιών για την ενίσχυση του σκοπού αυτού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12:00-12:15

Καλωσόρισμα

12:15-12:35
Παρουσίαση Act45
Σ. Κουρεμένου | Εργασιακή Σύμβουλος & Υπεύθυνη Δικτύωσης | ActionAid

12:35-13:30
Ομιλία «Γιατί οι ηλικιακές διαφορές έχουν σημασία στην εργασία;»
Ε. Γαλανάκη | Επίκουρη Καθηγήτρια & Διευθύντρια Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13:30-14:30
Πάνελ συζήτησης «Συμμετοχή των άνω των 45 με χαμηλές δεξιότητες σε εκπαιδευτικές δράσεις: Τρόποι συνεργασίας, προκλήσεις & ευκαιρίες»
Μ. Αποστολάκη | Εργασιακή Σύμβουλος | ActionAid
Χ. Γκόντζου | Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων | ΟΑΕΔ
Α. Ζαννιάς Ιδρυτής | Food On
Β. Κλήμη | Διευθύνων Σύμβουλος | Grandmama
Π. Μαριόλη | Υπεύθυνη Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας Κέντρου Αλληλεγγύης Αθήνας | Solidarity Now
J. Mexis | Διευθύνων Σύμβουλος | OdysseaΗ. Παπαγεωργίου | Επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
Ν. Φαγούδη | Ειδικός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης | Teleperformance
Συντονισμός πάνελ: Ν. Γαλάζιος | Εργασιακός Σύμβουλος & Επιστημονικός Συνεργάτης | Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
[Περισσότεροι συμμετέχοντες προς ανακοίνωση]

14:30
Ερωτήσεις & Κλείσιμο

Συντονισμός εκδήλωσης: Μ. Καραϊσάρογλου | Υπεύθυνη Κέντρου Αθήνας | ActionAid

**Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους, με προεγγραφή στον σύνδεσμο: bit.ly/Act45_Form

Η ActionAid σε συνεργασία με 5 εταίρους από Ελλάδα, Ισπανία, Βουλγαρία και Ιταλία υλοποιεί το Act45 από τον Οκτώβριο του 2019. To Act45 στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών, εργοδοτών και φορέων κατάρτισης, με σκοπό την ενθάρρυνση των ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλές δεξιότητες να συμμετέχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει ήδη διεξαχθεί  έρευνα για τις αιτίες χαμηλής συμμετοχής των ανέργων άνω των 45 ετών σε μετεκπαιδεύσεις, και έχονυ εντοπιστεί τόσο τα εμπόδια συμμετοχής όσο και τα κριτήρια κινητοποίησής τους σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Στην έρευνα συμμετείχαν άνεργοι άνω των 45 ετών που δεν διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες σε ανάγνωση, αριθμητική ή στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και εργοδότες που έδωσαν τη δική τους οπτική για τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την ταχεία επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το Act45 πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υλοποιείται από την ActionAid και το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ στην Ελλάδα, την Rete Ong στην Ιταλία, την Acción contra el Hambre στην Ισπανία και την Περιφερειακή Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης Stara Zagora στη Βουλγαρία.