“Μαθαίνουμε Παρέα”:Το Ίδρυμα Λάτση χρηματοδοτεί εκπαιδευτικές δράσεις για δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσκαλεί για έκτη συνεχόμενη χρονιά εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απ’ όλη την Ελλάδα να υποβάλουν προτάσεις εκπαιδευτικών δράσεων προς χρηματοδότηση, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2018-19, μέσω του προγράμματος “Μαθαίνουμε Παρέα”.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κύριος στόχος του προγράμματος “Μαθαίνουμε Παρέα” είναι η ενδυνάμωση της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εαυτού του, η προαγωγή και η ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης, αυτοπεποίθησης και αυτοαντίληψης μέσα από καινοτόμες δράσεις και εφαρμογή (ομαδο)συνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας. Μπορείτε να δείτε εδώ τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος τα προηγούμενα χρόνια.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα υποβολής που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ιδρύματος, μέχρι την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00΄. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και το Facebook του Ιδρύματος την τρίτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Για επιπλέον πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Ίδρυμα στο e-mail schools@latsis-foundation.org.