«ΦΡΟΝΤΙΖΩ»: Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων

Το «Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων & Ατόμων με Αναπηρία-ΦΡΟΝΤΙΖΩ», ιδρύθηκε το 2009 στη Πάτρα.

Τo «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» ασχολείται με τη δημιουργία, ανάπτυξη, μελέτη, έρευνα, προώθηση, προβολή και εφαρμογή δράσεων και έργων με στόχο την παροχή σε άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες των κατάλληλων συνθηκών για την αποφυγή του εγκλεισμού τους σε ιδρύματα και της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης, για μια ανεξάρτητη και αξιοπρεπή διαβίωση.

Επίσης, σκοπός του «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» είναι η εκπαίδευση και η επάρκεια των επαγγελματιών, των τυπικών και άτυπων φροντιστών και των εθελοντών που ασχολούνται με την υποστήριξη των ανθρώπων αυτών και των οικογενειών τους πάνω στον τρόπο φροντίδας, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ομάδων-στόχου.

ΙΝΦΟ:

E-mail
info@frodizo.gr
Τηλέφωνο
Τηλ: 2610 240242 Φαξ: 2610 240243