Σέρρες: Ειδικά Τιμολόγια από τη ΔΕΥΑΣ – Έκπτωση έως και 70% σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Η ΔΕΥΑΣ εδώ και καιρό έχει αναπτύξει ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας για ευάλωτες και ευπαθείς κατηγορίες συνδημοτών μας, εφαρμόζοντας μια σειρά από Ειδικά Τιμολόγια.

Οι πολύ σημαντικές εκπτώσεις που προσφέρονται φθάνουν μέχρι και το 70%. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα προγράμματα Ειδικών Τιμολογίων που εφαρμόζονται σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ωφελούμενοι που απολαμβάνουν σήμερα σημαντικές εκπτώσεις ξεπερνούν τους 1.600.

Πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, με ομόφωνη απόφασή του, προχώρησε στην περαιτέρω βελτίωσή του, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερους να ενταχθούν στα Ειδικά Τιμολόγια.

«Πρωταρχικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής του Αλέξανδρου Χρυσάφη αποτελεί η διαμόρφωση ενός πλαισίου αλληλεγγύης για ειδικές κατηγορίες συνανθρώπων μας. Καλώ τους συμπολίτες μου που πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στα Ειδικά Τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε η στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων δεν είναι απλά επιβεβλημένη αλλά επιβεβαιώνει τον κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που διαπνέει την λειτουργία της ΔΕΥΑΣ.

Επιβεβαιώνουμε στην πράξη ότι η ΔΕΥΑΣ δεν είναι μόνο το νερό που φθάνει στις βρύσες μας αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, συμβάλλοντας στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή», αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης κ. Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Ακολουθούν αναλυτικά οι κατηγορίες των Ειδικών Τιμολογίων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπαγωγή σε αυτά:

Ειδικό τιμολόγιο Πολυτέκνων – Τριτέκνων – Νεφροπαθών- Τετραπληγικών –Παραπληγικών και Ατόμων με αναπηρία με ποσοστό άνω του 80%: 

  • Στις τρίτεκνες οικογένειες να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση που το πρώτο τέκνο ενηλικιωθεί παύει αν ισχύει το μέτρο της έκπτωσης).
  • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν ως και πέντε τέκνα, στους νεφροπαθείς δημότες και στους τετραπληγικούς – παραπληγικούς και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 100 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας (δηλαδή στην περίπτωση οικογένειας με 4 παιδιά, όπου θα υπάρχει ενηλικίωση του 1ου τέκνου, η οικογένεια θα εντάσσεται στην κατηγορία των 3τέκνων γιατί θα έχει αποχωρήσει ένα μέλος της οικογένειας και από 4τεκνη θα είναι τρίτεκνη).
  • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν έξι τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 120 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας.
  • Στις πολύτεκνες οικογένειες που έχουν επτά τέκνα να παρέχεται έκπτωση 70% για τα πρώτα 140 Μ3/4μηνο, η οποία και θα ισχύει μέχρι και την ενηλικίωση των τέκνων (18 έτος ή 25 έτος εφόσον σπουδάζει, ή είναι στρατευμένος) της οικογένειας. κ.ο.κ.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες, οι νεφροπαθείς και οι τετραπληγικοί – παραπληγικοί και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω, ακόμη και μετά την ενηλικίωση των τέκνων τους παρέχεται τιμής ένεκεν έκπτωση 70% για τα πρώτα 70 Μ3/4μηνο, αποκλειστικά στους ίδιους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Νεφροπαθείς

  1. Βεβαίωση μονίμου κατοίκου Ή Ε1
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας
  4. Βεβαίωση Νοσοκομείου (Δελτίο Ασθενή)
  5. Λογαριασμός Νερού

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ (https://deyas.gr/aitiseis/aitisi21.docx)

Τετραπληγικοί/Παραπληγικοί αναπηρία άνω του 80%

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ Ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

 4)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

 5) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 6)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Πολύτεκνοι με 4-5 παιδιά

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 4) ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ (https://deyas.gr/aitiseis/aitisi21.docx).

Πολύτεκνοι με 6 παιδιά και πάνω

1)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ή Ε1

 2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

 4)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 25Ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 6Ο ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΝΩ)

 5)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση προς τη ΔΕΥΑΣ εδώ (https://deyas.gr/aitiseis/aitisi21.docx).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Τρίτεκνοι

1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ Ή Ε1

 2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ (ΜΕΧΡΙ ΤΟ 25Ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ)

 3) ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΝΕΡΟΥ  ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 4) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΑΣ  (https://deyas.gr/aitiseis/aitisi21.docx)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ

Πηγή: serraikanea.gr