ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η ΑΡΣΙΣ ενέταξε 29 φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ στα κέντρα υποστήριξης νέων και στις ομάδες Κοινωνικής Εργασίας

Στην ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων απονεμήθηκε το ετήσιο βραβείο του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018-2019 για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση την οποία παρέχει σε τομείς κοινωνικής εργασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Η συνεργασία της ΑΡΣΙΣ με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εντάσσεται στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΠΘ» που στοχεύει στην επαφή των φοιτητών με τους χώρους απασχόλησης, στην ενημέρωσή τους για τις απαιτούμενες δεξιότητες, στην ενίσχυση της αγοράς εργασίας με πτυχιούχους που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, καθώς και στη δημιουργία ενός σταθερού δεσμού του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 η ΑΡΣΙΣ ενέταξε συνολικά 29 φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ στα Κέντρα Υποστήριξης Νέων, στις ομάδες Κοινωνικής Εργασίας (Street Work) και Κινητό Σχολείο (Mobile School), σε προγράμματα φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα, στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, στην Κοινωνική Υπηρεσία, καθώς και στον Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο.

Στο διάστημα της πρακτικής άσκησής τους οι φοιτήτριες και οι φοιτητές συμμετείχαν ενεργά στις διεπιστημονικές ομάδες των κοινωνικών υπηρεσιών της κάθε δομής, ανέλαβαν την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, μέσα από εκπαιδευτικές και δημιουργικές παρεμβάσεις καθώς και συνοδείες σε υπηρεσίες, παρακολούθησαν συνεδρίες λήψης κοινωνικού ιστορικού, ενώ έπαιρναν μέρος σε συναντήσεις διαχείρισης υποθέσεων της κάθε ομάδας.

Με τον τρόπο αυτό ήρθαν σε επαφή με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και απέκτησαν εμπειρία στον εντοπισμό της ευαλωτότητας, στην εφαρμογή εργαλείων μη-τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και στην συμμετοχή σε συμβουλευτικές συναντήσεις.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες υποστηρίζονταν μέσω προσωπικών και ομαδικών εποπτικών συναντήσεων στη διάρκεια των οποίων είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν δυσκολίες και να επιλύσουν ζητήματα που τους απασχολούν.

Επίσης έλαβαν μέρος σε διεπιστημονικά συνέδρια και ημερίδες επιμόρφωσης σχετικά με ζητήματα υποστήριξης ευάλωτων ομάδων που διοργανώνει η ΑΡΣΙΣ.

Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, παρά τις ιδιαιτερότητες λόγω των μέτρων προστασίας από την πανδημία του covid -19, εντάχθηκαν σε δομές και προγράμματα της ΑΡΣΙΣ επίσης 29 φοιτητές και φοιτήτριες Ψυχολογίας του ΑΠΘ που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Πηγή: voria.gr