Υποστηρικτική Τεχνολογία για ΑμεΑ

Η διαρκής και εντονότερη εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, έχει αλλάξει την καθημερινότητα μας σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Οι διάφορες εφαρμογές τις τεχνολογίας έχουν ως σκοπό να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και να μας γλιτώσουν χρόνο και κόπο. Μπορεί όμως η τεχνολογία να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στη ζωή μας, πέρα από τις όποιες ευκολίες; Μπορεί η τεχνολογία να ενισχύσει αποτελεσματικά τα ΑμεΑ; Αυτό φιλοδοξεί να κάνει η Υποστηρικτική Τεχνολογία.

Υποστηρικτική Τεχνολογία (Assistive technology)

Ως Υποστηρικτική Τεχνολογία ορίζεται, οποιοδήποτε αντικείμενο, εξοπλισμός, πρόγραμμα λογισμικού ή σύστημα προϊόντων που χρησιμοποιείται για την αύξηση, τη διατήρηση ή τη βελτίωση των λειτουργικών ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία. Παραδείγματα υποστηρικτικών συσκευών και τεχνολογιών είναι  οπτικά βοηθήματα. Ακόμη και εξειδικευμένο λογισμικό και υλικό υπολογιστών που αυξάνουν την ικανότητα κινητικότητας, ακοής, όρασης ή επικοινωνίας. Σε πολλές χώρες χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος, μόνο το 5-15% των ατόμων που χρειάζονται βοηθητικές συσκευές και τεχνολογίες έχουν πρόσβαση σε αυτές.

 Υποστηρικτική  Τεχνολογία για άτομα με προβλήματα στην όραση

Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές που βοηθούν τα άτομα με προβλήματα στην όραση να χρησιμοποιήσουν Η/Υ. Για παράδειγμα, ο μεγεθυντικός φακός της οθόνης του υπολογιστή, μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο με περιορισμένη όραση καθώς μπορεί να μεγεθύνει έως 20 φορές το αρχικό μέγεθος.

Παρόλα αυτά, άτομα με μεγαλύτερη απώλεια όρασης δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον μεγεθυντικό φακό. Έτσι, μια πολύ διαδεδομένη εφαρμογή που βοηθάει  τα άτομα με προβλήματα στην  όραση είναι η ανάγνωση της οθόνης. Στην εφαρμογή αυτή, μετατρέπονται τα κείμενα της οθόνης σε ήχο και το άτομο προσλαμβάνει το κείμενο μέσω της ακοής.

Τέλος, υπάρχει η εφαρμογή αναγνώρισης φωνής όπου επιτελεί την αντίστροφη λειτουργία από την ανάγνωση της οθόνης. Ουσιαστικά το λογισμικό της αναγνώρισης φωνής, μετατρέπει σε κείμενο την ομιλία του χρήστη. Κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, έως και στη δημιουργία ενός άρθρου. Η εφαρμογή αυτή λόγω των πλεονεκτημάτων που διαθέτει χρησιμοποιείται πολύ συχνά και από άτομα χωρίς προβλήματα στην όραση.

  Υποστηρικτική  Τεχνολογία για άτομα με προβλήματα στην ακοή

Μία νέα εφαρμογή υποστηρικτικής τεχνολογίας για άτομα με περιορισμένη ακοή είναι ο υποτιτλισμός μέσω κλειστών υποτίτλων. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην προβολή στην οθόνη, ενός κειμένου  υποτίτλων οι οποίοι εκτός από τους διαλόγους, παρουσιάζουν στοιχεία για την ταυτότητα του εκάστοτε ομιλούντος και τους ήχους του προβαλλόμενου υλικού. Έτσι οι υπότιτλοι αυτοί, δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να κατανοούν καλύτερα το περιεχόμενο που προβάλλεται.

Τεχνολογία για όλους

Τέλος, η Υποστηρικτική Τεχνολογία απευθύνεται σε όλους με σκοπό να αντικαταστήσει ή να προωθήσει τις δεξιότητες που χρειάζεται ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία, προκειμένου να είναι λειτουργικός. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ηλικίες. Από μικρούς μαθητές με μαθησιακά προβλήματα μέχρι ηλικιωμένους με προβλήματα όρασης. Βασικός στόχος της τεχνολογίας θα πρέπει να είναι να βελτιώνει τη ζωή όλων.

«Η τεχνολογία κάνει τα πράγματα απλά και εύκολα για τους περισσοτέρους, όμως για τα άτομα με αναπηρία τα κάνει εφικτά.»

Judy Heumann

Πηγή: maxmag.gr