Πιστοποιητικά Ethos σε μέλη του Ελλα-Δικά Μας

Από τη Eurocert στις Agrino, Χήτος-Ζαγόρι, Polyeco και Septona

Πιστοποιητικά με βάση το πρότυπο Ethos απένειμε η Eurocert σε τέσσερις εταιρείες-μέλη της Πρωτοβουλίας Ελλα-Δικά Μας. Συγκεκριμένα, οι πιστοποιήσεις απονεμήθηκαν στις εταιρίες Agrino, Χήτος-Ζαγόρι, Polyeco και Septona, στο πλαίσιο της διαδικτυακής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Πρωτοβουλίας. Ας σημειωθεί ότι το Ethos είναι ένα πρότυπο αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων, το οποίο έχει εκπονηθεί από κοινού με το CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και τη Eurocert, με εστίαση στις βασικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πηγή: marketingweek.gr