Πάτρα: Ο «Φάρος» στις νησίδες ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Στον κοινωνικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης «Φάρος», μιας συνεταιριστικής επιχειρηματικής δράσης ειδικά για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ανατίθεται το έργο καθαρισμού των νησίδων του εθνικού οδικού δικτύου που προκήρυξε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς της περιοχής προώθησε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Χαράλαμπος Μπονάνος. Με τον ίδιο τρόπο είχε αναθέσει ως πρώην διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών την λειτουργία του πλυντηρίου ιματισμού του ιδρύματος σε φορέα με μέλη άτομα με αναπηρία.

Οι θέσεις που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι: 1) ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών από κόμβο Κουρτέση έως Διγενή Ακρίτα, 2) ΠΕΟ Πατρών-Πύργου από Παπαφλέσσα έως Παραλία Πατρών, 3) Πατρών-Τριπόλεως από Ταμπάχανα έως είσοδο νοσοκομείου Αγίου Ανδρέα, 4) Μίνι Περιμετρική από κόμβο Κουρτέση έως Ταμπάχανα, 5) Ελευθερίου Βενιζέλου από Ακτή Δυμαίων έως Περιμετρική, 6) Παραγλαύκιες Οδοί από Ακτή Δυμαίων έως Περιμετρική.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σκοπός του «Φάρου» είναι η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ώστε να συμβάλλει στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια και στην αποκατάστασή τους. Ο φορέας ιδρύθηκε το 2006 ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Παρ. Πάτρας, της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».

Πηγή: pelop.gr