ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Απριλίου από τις 08:00 έως τις 14:00 στη Νέα Παραλία δίπλα στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Εθελοντική αιμοδοσία στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πραγματοποιήσει το «Χαμόγελο του Παιδιού» τη Δευτέρα 12 Απριλίου από τις 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II».
Η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης και το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος». Τη δράση υποστηρίζουν η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
Η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων κανόνων για τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της δράσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές αιμοδότες παρακαλούνται να καλέσουν στο τηλέφωνο 2310 250 160 (καθημερινά 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) για τον προγραμματισμό ραντεβού, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η ταυτόχρονη παρουσία. Επιπλέον, παρακαλούνται για την υπόδειξη της ταυτότητας και του ΑΜΚΑ κατά την προσέλευσή τους.
 
Η ανωτέρω δράση αποτελεί μέρος του έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection ΙΙ) – INTERSYC II», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»,  με βασικούς δικαιούχους το Foundation «Center Nadja» – Sandanski Branch – Βουλγαρία, το Regional Department of Education – Blagoevgrad – Βουλγαρία, τον  Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ και επικεφαλής δικαιούχο «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρεται πως «το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει την επιτυχή υλοποίηση του έργου «INTERSYC II – συμβάλλοντας ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 μέσα από την υλοποίηση μιας σειρά δράσεων όπως είναι :

-οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας σε στενή συνεργασία με δημόσιες αρχές όπως δήμοι και δημόσια νοσοκομεία και στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας,
-η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και οικογενειών μέσω της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης 116111 και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 τις οποίες λειτουργεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 24/7 , 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους,
-τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς & σχολικούς ψυχολόγους με στόχο την πρόληψη και την ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο δράσης γύρω από τον Covid-19 και τις ιογενείς λοιμώξεις προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν και να συμβουλεύουν μαθητές, γονείς και άλλους επαγγελματίες στις σχολικές κοινότητες με τον κατάλληλο τρόπο.    

Στόχος του «INTERSYC II» είναι η ανάπτυξη μέσων για την προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και η βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας για τα παιδιά σε διασυνοριακές περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εξετάσεις προληπτικής ιατρικής σε περισσότερα από 6.500 παιδιά που ζουν σε διασυνοριακές περιοχές μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTERSYC II».

Πηγή: voria.gr