Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής

Τι είναι το «Δίκτυο»

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε στα πλαίσια των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Οι φορείς αυτοί είναι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής φιλοξενείται στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στον 6ο όροφο του κτιρίου της Πλατείας Μοριχόβου 1, στην περιοχή Λαδάδικα, στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής είναι ο κ. Νικόλαος Πέντζος, Πρόεδρος της ΖΑΝΑΕ ΑΕ.

Σκοποί του «Δικτύου»

Υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, με τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα του Βορειοελλαδικού Τόξου.
Προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
Προώθηση της έννοιας της κοινωνικής ευαισθησίας και ευθύνης των επιχειρήσεων και η προαγωγή της ιδέας της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.
Το Δίκτυο κινητοποιεί τις επιχειρήσεις και αξιολογεί, αναπτύσσει και προωθεί εργαλεία για την εφαρμογή των αρχών του, τόσο προς το εσωτερικό, όσο και προς το εξωτερικό.

Πώς λειτουργεί

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής στοχεύει στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων, στην προώθηση της διασύνδεσης των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και στην κινητοποίηση επιχειρήσεων να αναλάβουν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε ιδρύματα και να παράγουμε κοινωνικό έργο κυρίως σε παιδιά και νέους. Τελευταία βέβαια λόγω της οικονομικής κρίσης συνδράμουμε ιδρύματα που υποστηρίζουν μεγάλες ηλικίες, καθώς επίσης και πολλά συσσίτια.

Αρχικά επικοινωνούμε με τα ιδρύματα / συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς με τα οποία συνεργαζόμαστε και καταγράφουμε τις ανάγκες τους. Έπειτα, συγκεντρώνουμε και κατηγοριοποιούμε τις ανάγκες των ιδρυμάτων, όπως π.χ. θέρμανση, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, ένδυση – υπόδηση, λευκά είδη, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας, τρόφιμα – ποτά κλπ.

Ακολούθως, στέλνουμε τις ανάγκες όπως έχουν προκύψει, στους επιχειρηματικούς φορείς που ίδρυσαν το Δίκτυο. Οι Φορείς, με τη σειρά τους, κοινοποιούν τις ανάγκες στις επιχειρήσεις – μέλη τους. Έχοντας κατηγοριοποιήσει τις ανάγκες, η κινητοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται στοχευμένα και με μεγαλύτερη ευκολία.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις – μέλη που επιθυμούν να συνεισφέρουν είτε σε είδος, είτε σε υπηρεσίες, είτε με χρηματική ενίσχυση, έρχονται σε επαφή με το Δίκτυο και ενημερώνονται για τις περαιτέρω διαδικαστικές λεπτομέρειες.

Συγκεντρώνουμε ποτά και τρόφιμα ξηρά, κατεψυγμένα και συντήρησης, σε αποθήκες/ψυγεία και από εκεί πραγματοποιούνται οι διανομές απευθείας στα ιδρύματα. Οι αποθήκες / ψυγεία βρίσκονται σε επιχείρηση, η οποία θέλοντας να βοηθήσει και να υποστηρίξει το έργο του Δικτύου, προσφέρει τις υπηρεσίες και τους χώρους της για την σωστή αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων, μέχρι τη διανομή τους.

Στις περιπτώσεις που τα ζητούμενα είδη είναι ογκώδη, όπως π.χ. έπιπλα, εξοπλισμός, μηχανήματα, ηλεκτρικές συσκευές κ.α. συντονίζουμε τις παραδόσεις στα ιδρύματα απευθείας από τις εταιρίες – χορηγούς.

Κατόπιν πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις, ώστε να βεβαιωθούν οι παραδόσεις των αντικειμένων που έχουν ζητηθεί και φωτογραφίζονται οι χώροι που έχουν τοποθετηθεί. Το Δίκτυο ενημερώνει άμεσα τις εταιρίες – χορηγούς για την εξέλιξη της δωρεάς τους και τους αποστέλλονται ευχαριστήριες επιστολές και φωτογραφίες από τις δράσεις, όπως αυτές ολοκληρώθηκαν.

INFO

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ
Πλ. Μοριχόβου 1 ΤΚ 546 25 – Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 539817 εσωτ. 109
Fax 2310 541933
Email: info@solidaritynet.gr

www.solidaritynet.gr