Το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας υποστηρίζει τη δράση στο δάσος Καλαφατιώνων

Το τμήμα εθελοντισμού του Δήμου καλεί όσους φορείς, συλλόγους, σωματεία, άτυπες ομάδες και συμπολίτες, να παρευρεθούν στην συγκεκριμένη δράση για να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου μας.

ΚΕΡΚΥΡΑ (Γραφείο Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας). Την Κυριακή, 18/04/2021, το τοπικό Συμβούλιο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Καλαφατιώνων, διοργανώνει εθελοντική παρέμβαση για ευπρεπισμό και πυροπροστασία  στην περιοχή του Δάσους Καλαφατιώνων.

Το τμήμα εθελοντισμού του Δήμου, σύμφωνα με τις αρχές του, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος μέσω της στρατηγικής προσέλκυσης νέων εθελοντών και την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών, προσπαθώντας επίσης, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των οργανώσεων καθώς και στην ενδυνάμωση της  κουλτούρας συνεργασιών, καλεί όσους φορείς, συλλόγους, σωματεία, άτυπες ομάδες  και συμπολίτες, έχουν την δυνατότητα να παρευρεθούν στην συγκεκριμένη δράση για να απολαύσουν τις ομορφιές του τόπου μας.

Πηγή: enimerosi.com