Σημαντική αύξηση του συνολικού θετικού αντικτύπου του ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τη Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικών επιπτώσεων που εκπόνησε η Deloitte Ελλάδος

Τον σημαντικό θετικό αντίκτυπο που έχει δημιουργήσει από το 2012 ως σήμερα το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ αποτυπώνει η πρόσφατη Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικών Επιπτώσεων της Deloitte, μέσα από την ουσιαστική και αντικειμενική καταγραφή της αποδοτικότητας του έργου του. 

Βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η συγκεκριμένη μελέτη ήταν τα εξής:

  • Για κάθε 1€ δωρεάς για τη λειτουργία του Δεσμού, αποδίδεται αξία 9,2€ στην ελληνική κοινωνία (αύξηση 4,5% από την αντίστοιχη Μελέτη 2018)πολλαπλασιαστής που παραμένει πολύ υψηλότερος από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
  • Από την ίδρυσή του το 2012 ο ΔΕΣΜΟΣ συγκέντρωσε πόρους συνολικής αξίας 7,3€ εκατ. για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων, του έργου και της λειτουργίας του.
  • Η συγκεντρωτική οικονομική συνεισφορά του ΔΕΣΜΟΥ προς την ελληνική οικονομία ανήλθε σε 13€ εκατ. (σε σύγκριση με 7€ εκατ. το 2018).
  • Οι δράσεις του ΔΕΣΜΟΥ άγγιξαν 215.752 ωφελούμενουςτην περίοδο 2012-2020, εκ των οποίων οι περίπου 29.900 αφορούν ωφελούμενους πλήρους ισοδύναμου*.
  • Δημιουργία αξίας 2,2€ εκατ. σε εισφορές στο δημόσιο (σε σχέση με 1,5€ εκατ. το 2018).

Η υποστήριξη που προσφέρει ο ΔΕΣΜΟΣ γίνεται μέσα από τους 4 βασικούς πυλώνες δράσης του (κοινωνική πρόνοια, οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, υγεία, αντιμετώπιση και αποκατάσταση κρίσεων).blob:https://dinamiprosforas.gr/50d1690c-8211-42d8-97af-9df2670d8cc2

Για την αξιολόγηση και καταγραφή του αντικτύπου του ΔΕΣΜΟΥ, η Deloitte Ελλάδος αξιοποίησε οικονομικά μοντέλα που διασυνδέουν τα αλυσιδωτά, πολυδιάστατα αποτελέσματα κάθε δραστηριότητάς του. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνει να αποτυπώσει α) τον πολλαπλασιαστή της αξίας της λειτουργίας του ΔΕΣΜΟΥ, β) τη συνολική οικονομική του συνεισφορά στην Ελλάδα, και γ) το σύνολο των ωφελούμενων ατόμων συμπεριλαμβανομένων των επωφελούμενων πλήρους ισοδύναμου* που αντιστοιχούν σε πολλούς και ποικίλους τύπους δωρεάς με διαφορετική αξία και διάρκεια, τις οποίες διαχειρίζεται αποτελεσματικά ο ΔΕΣΜΟΣ. 

Η Μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικών επιπτώσεων που εκπόνησε η Deloitte εστιάζει επίσης στην αλυσίδα αξίας που έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ο ΔΕΣΜΟΣ, γεγονός που επιτρέπει στο σωματείο να λειτουργεί με ευελιξία, αποδοτικό σχήμα, και απόλυτη προσήλωση στον πραγματικό αντίκτυπο, ώστε κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, χρηματική ή σε είδος, να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη. Αυτή η αλυσίδα αξίας περιλαμβάνει 6 διακριτά βήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη βέλτιστη αξιοποίηση κάθε προσφοράς: τη χαρτογράφηση των αναγκών, την προσέλκυση και παροχή συμβουλευτικής κατεύθυνσης προς τον δωρητή, τη συγκέντρωση των δωρεών, την επικοινωνία και τον συντονισμό, την υλοποίηση της δωρεάς, την αξιολόγηση και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.  

Με αφορμή τη δημοσίευση της Μελέτης, η Πρόεδρος του ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, κα. Αλέξια Κατσαούνη, δήλωσε: «Ο ΔΕΣΜΟΣ δημιουργήθηκε το 2012 με στόχο να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε εκείνους που θέλουν να προσφέρουν και όσους έχουν ανάγκη.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα και προγράμματα που καλύπτουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες. Για να διασφαλίσουμε τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας μας, θέλουμε να αξιολογούμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητά μας. Στόχος της μελέτης της Deloitte είναι να μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε τον συνολικό αντίκτυπο της δράσης μας, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία τόσο για όσους έχουν ανάγκη, όσο και για το σύνολο της χώρας».  

Η σύνοψη και η πλήρης μελέτη αντικτύπου είναι διαθέσιμη εδώ

Σχετικά με το Δεσμό: 

Ο Δεσμός είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που λειτουργεί ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος συνδετικός κρίκος για την κοινωνική προσφορά στην Ελλάδα. Για να το πετύχει αυτό συνεργάζεται στενά αφενός με δωρητές του ιδιωτικού τομέα, αφετέρου με πάνω από 800 φορείς και κοινωφελείς οργανισμούς σε όλη τη χώρα, στηρίζοντας ενεργά το έργο τους και αναλαμβάνοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής τομείς: Κοινωνική Πρόνοια, Οικοδόμηση Ενός Καλύτερου Μέλλοντος, Υγεία, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Κρίσεων. Ο Δεσμός, ιδρύθηκε το 2012 στην Αθήνα, και από το 2013 λειτουργεί γραφείο και στη Θεσσαλονίκη. 

Σχετικά με τη Deloitte: 

Η Deloitte Ελλάδος, μέλος του παγκόσμιου δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu,  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1975. Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, απασχολεί περισσότερους από 1.300 επαγγελματίες, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία και γνώση σε ελεγκτικέςσυμβουλευτικέςχρηματοοικονομικέςφορολογικές και νομικές υπηρεσίεςκαθώς και σε υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου

*Επωφελούμενοι πλήρους ισοδύναμου – άτομα για τα οποία ο ΔΕΣΜΟΣ θα μπορούσε να καλύψει τις πλήρεις ανάγκες διαβίωσής τους για ένα ολόκληρο έτος

Πηγή: newsbeast.gr