Υποτροφία της γερμανικής Βουλής για πτυχιούχους από την Ελλάδα

Στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σε νέους πτυχιούχους έως 30 ετών για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS), που τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της γερμανικής πρεσβείας, το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) επιτρέπει σε νέους/ες πτυχιούχους έως 30 ετών με ενδιαφέρον για το πολιτικό γίγνεσθαι, να μεταβούν στο Βερολίνο, να γνωρίσουν το γερμανικό κοινοβουλευτικό σύστημα, να εργαστούν στο πλαίσιο πρακτικής εργασίας σε γραφεία Γερμανών/ίδων βουλευτών/τριών και να ασχοληθούν ενεργώς με την πολιτική διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε νέους ανθρώπους υψηλής κατάρτισης που διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας καθώς και γνώσεις της γερμανικής πολιτικής, κοινωνίας και ιστορίας. 

Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 500 ευρώ, δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης προς και από το Βερολίνο. 

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

Το πρόγραμμα IPS του έτους 2021 θα υλοποιηθεί με την τήρηση όλων των απαραίτητων όρων για μια ασφαλή διεξαγωγή παρά την πανδημία.

Ετησίως, χορηγούνται από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin και Technische Universität Berlin, περίπου 120 υποτροφίες σε υποψήφιους προερχόμενους από 50 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και προϋποθέσεις συμμετοχής διατίθενται στην σελίδα http://www.bundestag.de/ips

Πηγή: makthes.gr