Θεσσαλονίκη: Προσφορά αγάπης στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν.Θ Άγιος Παύλος

ÔåëåôÞ åãêáéíßùí 50 êëéíþí ÌïíÜäùí ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò (ÌÅÈ) óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Èþñáêïò êáé ÍïóçìÜôùí "Óùôçñßá", (EUROKINISSI/ ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Το φετινό Πάσχα είναι διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα, ακόμα κι από το περσινό. Οι πράξεις προσφοράς και αγάπης αυτήν την εποχή έχουν πυκνώσει όσο ποτέ, αποδεικνύοντας με τον πιο συγκινητικό τρόπο ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη δεν έχουν εξαλειφθεί με ενέργειες που καθημερινά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τον πλησίον.

Η Δικηγορική εταιρεία Rhetor και οι ιδρυτές της Δημήτρης Ζάχος και Ανδρέας Παπαμιμίκος,από την πρώτη στιγμή της πανδημίας έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, και μετά την παραχώρηση 2 υπερσύγχρονων κλινών ΜΕΘ τον Δεκέμβριο του 2020, πρόσφερε την Μεγάλη Πέμπτη, πασχαλινά καλάθια σε όλο το προσωπικό του Αγίου Παύλου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης.

Με αυτή την συμβολική κίνηση εκφράζουν ένα εγκάρδιο ευχαριστώ στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος” για το ανεκτίμητο έργο που επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Η εταιρεία επιλέγει να βρίσκεται διαχρονικά και έμπρακτα στο πλευρό των ανθρώπων που σε κρίσιμες περιόδους, όπως αυτή της πανδημίας, βρίσκονται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή με επιμονή στο καθήκον.

Πηγή: seleo.gr