Η περιφέρεια παραδίδει “εργαλεία” σε εθελοντικές ομάδες για να διευκολύνει το έργο τους

Πρόκειται για τεχνολογικό εξοπλισμό που θα παραδοθεί στο «Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Το έργο των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στηρίζει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα τους παραδώσει ειδική εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούν και λογισμικό που είναι σχεδιασμένο για το κέντρο ελέγχου.

Η συγκριμένη εφαρμογή θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για τα κινητά τηλέφωνα, καθώς θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εθελοντών και την ενημέρωσή τους για τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουν

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός θα παραδοθεί από τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης στο «Δίκτυο για την Υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών – Δ.Υ.Ο.Π.Π.». Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της, η Μητροπολιτική Επιτροπή ενέκρινε την παραχώρηση παγίων στοιχείων της Π.Κ.Μ. προς χρήση και λειτουργία στον Φορέα Λειτουργίας (Δ.Υ.Ο.Π.Π.) της πράξης “Ενίσχυση υποστήριξης της λειτουργίας του δικτύου των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών και επιχειρησιακής επάρκειάς του”.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση των υπηρεσιών της ΜΕΘ, το λογισμικό για το κέντρο ελέγχου βασίζεται στον ημερήσιο κίνδυνο πυρκαγιάς και πλημμύρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα έχουν καταρτιστεί επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης κινδύνου από πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες.

Εργαλειοθήκη ετοιμότητας 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ενισχύει «την οργανωτική και επιχειρησιακή ικανότητα του δικτύου εθελοντών πολιτικής προστασίας των δήμων, με μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη ετοιμότητας και διαχείρισης του αντίστοιχου κινδύνου η οποία θα αξιοποιηθεί και θα εφαρμοστεί από τις εθελοντικές ομάδες της περιαστικής ζώνης της Θεσσαλονίκης». 

Βασικός στόχος είναι η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών υπαίθρου και των πλημμυρών, κυρίως μέσω προληπτικών ενεργειών και δράσεων παρακολούθησης, αυτο-οργάνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης. 

Υπενθυμίζεται ότι η παραχώρηση του εξοπλισμού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δικτύου και του Δήμου Θέρμης, με στόχο την ενίσχυση του έργου των εθελοντών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Πηγή: makthes.gr