«Κουβέντα να γίνεται», μία νέα δράση των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πρώτος καλεσμένος ήταν ο καθηγητής και διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο ΠαΓΝΗ, Αντώνης Βάκης.

Οι φοιτητές Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο εγκαινίασαν τη νέα τους δράση «Κουβέντα να γίνεται». Είναι ένας κύκλος συζητήσεων με καθηγητές της Σχολής, γιατρούς, νοσηλευτές, άτομα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους. Γίνεται μία προσπάθεια να γεφυρωθεί ένα χάσμα ανάμεσα στους φοιτητές και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων.

Αθανάσιος Μιχαήλ Ιατρικής

Ο πρόεδρος του παραρτήματος Κρήτης της ΕπιστημονικήςΕταιρείαςΦοιτητώνΙατρικήςΕλλάδας, κ. Αθανάσιος Μιχαήλ, αναφέρει στο Cretalive πως σκοπός είναι η προώθηση του διαλόγου μέσα από μία χαλαρή συζήτηση μεταξύ φοιτητών και της μικροκοινωνίας που τους περιβάλλει.

Η αρχή έγινε από τον καθηγητή και διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο ΠαΓΝΗ, Αντώνη Βάκη.

Δεν υπάρχουν, όμως, περιορισμοί, οι φοιτητές είναι πρόθυμοι να συζητήσουν με όποιον το επιθυμεί.

ΕΕΦΙΕ (Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας) είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία έχει ως σκοπό της τη γνωριμία των φοιτητών με την Ιατρική ως λειτούργημα, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των προπτυχιακών φοιτητών Ιατρικής, τόσο
μεταξύ τους όσο και με φοιτητές από άλλες σχολές Επιστημών Υγείας, καθώς και την προώθηση των φοιτητών στην συμμετοχή σε ποικίλες δραστηριότητες, όπως είναι η παρουσίαση εργασιών σε συνέδρια, η βασική και κλινική έρευνα και οι εθελοντικές δράσεις.

Πνευμονολογικό Φόρουμ

Σε συνεργασία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Σοφία Σχίζα, τον Καθηγητή Πνευμονολογίας, Νικόλαο Τζανάκη και την Πνευμονολογική Κλινική του ΠΑ.Γ.Ν.Η., για πρώτη φορά, το Πνευμονολογικό Forum Φοιτητών Ιατρικής το οποίο θα έχει συμμετέχοντες από όλες τις Ιατρικές σχολές της Ελλάδας,και το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας .

Το Forum αυτό θα είναι διαδικτυακής φύσεως και θα λάβει χώρα στις 22-23/05/2021. Μέσω της δράσης αυτής δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν θέματα πνευμονολογίας στα πλαίσια στρογγυλών τραπεζών, να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις μέσω του Debate και να συμμετάσχουν στην επίλυση διαδραστικών πνευμονολογικών περιστατικών.

πνευμονολογικό φόρουμ

Πηγή: cretalive.gr