Εθελοντισμός: Ο ρόλος του σχολείου

Εθελοντισμός: ο  ρόλος του σχολείου

Ο εθελοντισμός  και ο ρόλος του σχολείου  στην προώθησή του  είναι καταλυτικός. Η εθελοντική δράση αποτελεί μια καίρια δραστηριότητα η οποία, αναμφίβολα, συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη στα ποικίλα κοινωνικά προβλήματα. Μέσω της εθελοντικής  προσφοράς, το άτομο παύει να είναι ένας απλός και παθητικός παρατηρητής. Μετατρέπεται σε άτομο που προσφέρει, συναισθάνεται και βοηθάει το συνάνθρωπό του αφιλοκερδώς.

Προσφορά του εθελοντισμού στο άτομο

Η προσφορά του εθελοντισμού στο άτομο είναι καθοριστική, ειδικά στην νεανική ηλικία. Γι’ αυτό και ο εθελοντισμός και ο ρόλος του σχολείου στο να τον «διδάξει» στο μαθητή σε όλες τις βαθμίδες είναι τόσο σημαντικός. Μέσω αυτού το άτομο αναπτύσσει κοινωνικές αξίες όπως είναι ο αλτρουισμός, η αλληλεγγύη, η φιλαλληλία και η συνεργασία. Παράλληλα αξιοποιεί εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο του. Μεταβαίνει ομαλά στην ενήλικη ζωή συνειδητοποιώντας τη σημασία της προσφοράς στο συνάνθρωπο. Η εθελοντική δραστηριότητας τον φέρνει σε επαφή με νέα ερεθίσματα και με μια υγιή στάση ζωής. Αποκτά νέους φίλους, ανταλλάσσει απόψεις, μαθαίνει ξένες γλώσσες, συναντά διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία. Ενίοτε μέσω του εθελοντισμού, το άτομο εντοπίζει κλίσεις και δεξιότητες  τις οποίες μελλοντικά μπορεί να αξιοποιήσει και επαγγελματικά.

Προσφορά του εθελοντισμού στο κοινωνικό σύνολο

Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα η οποία επιφέρει ποικίλα οφέλη και στο κοινωνικό σύνολο. Αποτελεί έναν βασικό τρόπο παρέμβασης στα διάφορα κοινωνικά προβλήματα. Καθώς συχνά η πολιτεία δεν δύναται να διευθετήσει εξ ολοκλήρου τα προβλήματα αυτά και να δώσει λόγο σε αδύναμες ομάδες, ο εθελοντισμός το επιτυγχάνει. Η κοινή γνώμη κινητοποιείται και συμμετέχει ενεργά, συμβάλλοντας στην προσφορά σε διάφορους τομείς όπως ο περιβαλλοντικός, ο κοινωνικός, ο πολιτιστικός, ο αθλητικός. Λόγω της πολυποίκιλης προσφοράς του, λοιπόν ο εθελοντισμός και το σχολείο έχουν αλληλένδετη σχέση και πρέπει να εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Πηγή εικόνας: meallamatia.gr

Ο ρόλος του σχολείου

Το σχολείο μπορεί και πρέπει να ωθήσει το παιδί και τον έφηβο στην εθελοντική δραστηριότητα. Αυτό θα επιτευχθεί αρχικά  με τη διοργάνωση επισκέψεων σε διάφορους χώρους όπου ασκείται η εθελοντική δράση. Παράλληλα καθίσταται απαραίτητο να ενημερωθούν οι μαθητές για όλες εκείνες τις οργανώσεις που ασκούν ανθρωπιστικό έργο. Τέτοιες οργανώσεις είναι ο Ερυθρός Σταυρός, η Handicap International Oxfam, οι Γιατροί του κόσμου,  η Δράση ενάντια στην πείνα, η Consumers International, BEUC, η W.W.F, World Wild Fund for Nature) και να μάθουν αναλυτικά για τις δράσεις τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ημερίδων δια ζώσης αλλά και μέσω τηλεδιασκέψεων (λόγω της  πανδημίας αυτήν την περίοδο ). Επίσης, σημαντική είναι η ενημέρωση των μαθητών και για τη δράση των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), οι οποίες στηρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή ευαισθητοποιημένων πολιτών  και προσφέρουν έργο κοινής ωφέλειας και λύσεις για την αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων. Παράλληλα μπορούν να φέρουν τους μαθητές  σε επαφή και με Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το European Solidarity Corps, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας από τα 17 τους χρόνια να απασχοληθούν πλήρως σε εθελοντική βάση από 2 ως 12 μήνες  σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπέρασμα

Το σχολείο που θα ωθήσει το άτομο στην εθελοντική δραστηριότητα, θα προσφέρει μια πολυσχιδή εκπαίδευση που θα σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την περιβαλλοντική και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ατόμων που θα νοιάζονται να προσφέρουν ανιδιοτελώς νιώθοντας πληρότητα μέσω αυτής της προσφοράς. Σε έναν κόσμο που ο υλικός ευδαιμονισμός και ο ατομικισμός κυριαρχούν,  η εθελοντική δράση μπορεί να αποτελέσει μια αισιόδοξη προοπτική για ένα καλύτερο αύριο.

Πηγή: maxmag.gr