TAP: Βιωσιμότητα, περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες στο επίκεντρο

Ο ΤΑΡ είναι διαχειριστής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου, ενός ανεξάρτητουσυστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου, μήκους 878 χιλιομέτρων, που διασχίζει τη βόρεια Ελλάδα και την Αλβανία, και φθάνει μέσω της Αδριατικής θάλασσας στη νότια Ιταλία. Τόσο κατά τη φάση της κατασκευής, όσο και κατά την τωρινή περίοδο της εμπορικής του λειτουργίας, ο ΤΑΡ έχει αναλάβει ουσιαστικές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον και την υποστήριξη στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τον αγωγό.

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

Ο ΤΑΡ έχει υιοθετήσει 11 από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, όσους δηλαδή σχετίζονται με τη δραστηριότητά του. Οι Στόχοι αυτοί είναι ενσωματωμένοι στη στρατηγική, στις αξίες, και στις πολιτικές μας.

Αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την υποστήριξη αειφόρων πρακτικών ανάπτυξης, ενώ εντάσσονται στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας ζωής

Πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, ο ΤΑΡ διεξήγαγε εκτεταμένες μελέτες, βάσει των οποίων αναγνωρίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν οικότοποι και άλλες περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος κοντά στην όδευση του αγωγού. Με βάση τις έρευνες αυτές περιορίστηκαν εποχικά ορισμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες και αποφεύχθηκαν ευαίσθητες χρονικά περίοδοι, ενώ σχεδιάστηκαν μέθοδοι παρακολούθησης και αποφυγής τυχόν επιπτώσεων.

Για παράδειγμα, εφαρμόστηκαν εποχιακοί περιορισμοί εργασίας σε διάφορες περιοχές κατά την περίοδο αναπαραγωγής του λύκου, της καφέ αρκούδας και διάφορων ειδών ορνιθοπανίδας. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την κατασκευή καταδεικνύουν ότι οι πληθυσμοί των ζώων αυτών συνεχίζουν να ευδοκιμούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Αποκατάσταση γης και στήριξη μέσων βιοπορισμού

Επίσης πριν από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, ο TAP αποζημίωσε τους επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες και χρήστες γης για τις ιδιοκτησίες, τις καλλιέργειες ή τους περιορισμούς στη χρήση της γης τους, κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών για τον αγωγό – σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Μετά το πέρας της κατασκευής, ο ΤΑΡ αποκατέστησε τη γη που επηρεάστηκε στην πρότερη κατάστασή της και την επέστρεψε στους ιδιοκτήτες. Όπου μάλιστα ήταν δυνατόν, ο αγωγός συνέδραμε στη βελτίωση της παραγωγής και των μέσων βιοπορισμού των αγροτών, μέσω προγράμματος βιοτικής στήριξης και μεταβατικής υποστήριξης, το οποίο περιλαμβάνει:

 • Γεωπονική παρακολούθηση, συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και παρεμβάσεις, όπως η δωρεάν παροχή 1.467 τόνων λιπάσματος.
 • Διασφάλιση ότι οι καλλιεργητές βαθύρριζων πολυετών καλλιεργειών που επηρεάστηκαν από περιορισμούς στη χρήση γης δεν θα ζημιώνονταν. Προς αυτήν την κατεύθυνση, δόθηκαν σε καλλιεργητές δωρεάν 41.865 δενδρύλλια .
 • Εντοπισμό, παρακολούθηση και, κατά περίπτωση, παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Προώθηση της διαφοροποίησης στα μέσα βιοπορισμού που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, με υποστήριξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της σύνδεσης με την αγορά.

Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων –συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ– που ο ΤΑΡ πραγματοποιεί στις περιοχές της βόρειας Ελλάδας από όπου διέρχεται ο αγωγός, στηρίζονται πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική διαχείριση, την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.

Μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερες από 180 επενδύσεις, συνολικού προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 27 εκατ. ευρώ, ενώ δεκάδες ακόμα δράσεις έχουν προγραμματιστεί για το 2021. Ενδεικτικά παραδείγματα ολοκληρωμένων δράσεων αποτελούν:

 • Το πρόγραμμα ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ, Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ που αφορά στη δωρεά οχημάτων κοινής ωφέλειας. Μέχρι σήμερα, ο ΤΑΡ έχει προσφέρει συνολικά 86 οχήματα κοινής ωφέλειας στις αρχές και υπηρεσίες των δήμων και περιφερειών: 32 ασθενοφόρα, 17 απορριμματοφόρα, 19 τετρακίνητα οχήματα για δασική και πολιτική προστασία, 18 οχήματα άλλων χρήσεων.
 • Το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, που άφησε σημαντική παρακαταθήκη για την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, που ανέλαβε και τη διαχείριση του προγράμματος, και φορείς υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, εφαρμόστηκαν σύγχρονες προσεγγίσεις καλλιέργειας, και επιστημονικές μέθοδοι γενετικής ταυτοποίησης και τεχνικών προώθησης στην αγορά για 8 είδη τοπικά παραγόμενων προϊόντων.
 • Το πρόγραμμα ΕΡΓΑ ΠΝΟΗΣ που αφορά στην κατασκευή, ανακατασκευή ή αναβάθμιση τοπικών υποδομών, όπως οι παιδικές χαρές στους Δήμους Κομοτηνής, Χαλκηδόνας και Πέλλας, και η αποκατάσταση μέρους του αρδευτικού δικτύου Πέπλου Κήπων στον Έβρο.
 • Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν τη στήριξη μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον τομέα της ενέργειας από το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, πρόγραμμα κατάρτισης για το φυσικό αέριο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, καθώς και σεμινάρια οδικής ασφάλειας για μαθητές.
 • Κοινωνικές πρωτοβουλίες πάνω από 870.000 ευρώ σε είδος έχουν δοθεί για την ενίσχυση του έργου φιλανθρωπικών οργανισμών, ΜΚΟ, δημοτικών φορέων και συλλόγων που εκπροσωπούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
 • Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση 10 Διαχειριστικών Μελετών Δασών για τρεις δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, τη δωρεά κάδων, και τη στήριξη περιβαλλοντικών συλλόγων με τη δωρεά εξοπλισμού.
 • Η στήριξη σε υπηρεσίες υγείας, έκτακτης ανάγκης και διάσωσης της βόρειας Ελλάδας, μέσω δωρεάς εξοπλισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για τo Πρόγραμμα Κοινωνικών και
Περιβαλλοντικών Επενδύσεων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΡ: https://bit.ly/3g57HDN

Πηγή: startupper.gr