Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέσεις εργασίας για παιδαγωγούς και διοικητικούς υπαλλήλους στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΕΚΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια απασχόλησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του προγράμματος, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • ΠΕ Παιδαγωγών – 1 θέση
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 να την υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.),
Βασιλίσσης Σοφίας και Ζαχάρωφ 135, Αθήνα – Τ.Κ. 11521,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας, υπόψη Γραμματείας
(τηλ. Επικοινωνίας 213-2039723).

Πληροφορίες θα δίδονται από το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας κα Αγγελοπούλου Κων/να (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2039724) και κα Παπανδρέου Βασιλική (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2039725).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Πηγή; alfavita.gr