Σκιάθος: Πέντε υποτροφίες σε φοιτητές από το «Ίδρυμα Αργ. Ιωάννου»

Την 5η Μαίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Σκιάθου στο Μπούρτζι, έλαβε χώρα η χορήγηση από τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος  με την επωνυμία ΄΄ΑΡΓΥΡΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΥΖΥΓΟΥ  ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΑΣ΄΄ Θεόδωρο Τζούμα, υποτροφιών για το πρώτο ακαδημαικό έτος σπουδών στους κάτωθι: 

– Αντωνίτσα Ουρανία του Γεωργίου και της Δέσποινας, φοιτήτρια του τμήματος Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

– Βλασσοπούλου Αμαλία του Διονυσίου και της Σταυρούλας Ματούλας, φοιτήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

– Ζαφειράτο Αναστάσιο του Δημητρίου και της Ουρανίας, φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

– Κόλλια Χριστίνα του Ιωάννη και της Ματούλας, φοιτήτρια του τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

– Κυπαρισσού Σουλτάνα του Ελευθερίου  Ιωάννη και της Κυριακής, φοιτήτρια του τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οι ως άνω υπότροφοι αποφοίτησαν από το Λύκειο Σκιάθου κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και την ίδια χρονιά ανακηρύχθηκαν υπότροφοι του εν λόγω Ιδρύματος, λαμβάνοντας  την ετήσια υποτροφία ποσού 3.600,00 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συγχαίρει τους υποτρόφους και τους εύχεται καλή πρόοδο.

Το Ίδρυμα συνεχίζει το έργο του για την επίτευξη του σκοπού του, ήτοι την χορήγηση υποτροφιών σε ΄΄Αριστούχους΄΄  μαθητές ή μαθήτριες Λυκείου, των οποίων, αμφότεροι οι γονείς ή ένας εξ  αυτών κατάγονται από τη Σκιάθο, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους, για τις σπουδές τους σε ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και μέχρι πέρατος των σπουδών τους, υπό τον όρο της κανονικής προαγωγής τους  από έτος σε έτος  [2 εξάμηνα] και εφόσον το ετήσιο εισόδημα των γονέων εκάστου  υποψηφίου δεν ξεπερνά το ποσό των  δεκαπέντε χιλιάδων  [ #15.000,00# ] ευρώ, πλέον των πέντε χιλιάδων [#5.000,00#] ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Πηγή: thenewspaper.gr