Ίδρυμα Κόκκαλη

Tο Ίδρυμα Κόκκαλη ιδρύθηκε το 1998 στην Αθήνα και αποτελεί έναν μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που υπηρετεί το όραμα του Σωκράτη Κόκκαλη, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου επιχειρηματία στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών, και τιμά το έργο και τη συνεισφορά του αείμνηστου πατέρα του Πέτρου Κόκκαλη, διεθνώς διακεκριμένου χειρουργού και ανθρωπιστή, καθηγητή της ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ιδρυτή της πρώτης νευροχειρουργικής
κλινικής στην Ελλάδα.

Το Ίδρυμα υπηρετεί το κοινό συμφέρον με τη συμβολή του στη διεθνή συνεργασία και την προαγωγή της γνώσης και της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του κοινωνικού κράτος, της ιατρικής, της πληροφορικής και του αθλητισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασική αποστολή του Ιδρύματος Κόκκαλη είναι η προώθηση μιας ειρηνικής,
δημοκρατικής και ευημερούσας Νοτιανατολικής Ευρώπης μέσα από την υποστήριξη της δημόσιας, πολιτιστικής και επιστημονικής ζωής της περιοχής.

Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών, το Ίδρυμα Κόκκαλη αναλαμβάνει μία σειρά από πρωτοβουλίες που αφορούν την περιοχή, μεταξύ των οποίων τη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και διεθνών συνεδρίων, την υποστήριξη της επιστημονικής έρευνας, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη δικτύων προαγωγής της διεθνούς κατανόησης και της περιφερειακής συνεργασίας, την προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών διακυβέρνησης, την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Info

Ηροδότου 23, 106 74 -Αθήνα

Τηλ: +30 216 8003090-91

kf@kokkalisfoundation.gr

www.kokkalisfoundation.gr