Φόρουμ Νέων: Ο Δήμος Αμαρουσίου καλεί τους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει ο Δήμος Αμαρουσίου στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης του Δ.Σ. για τη συγκρότηση Φόρουμ Νέων με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των Νέων στη τοπική κοινωνία.

Έτσι καλεί όλες τις νέες και τους νέους της πόλης 15-30 ετών, για συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία η οποία θα τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν θεμελιώδεις αξίες, όπως η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός, να σχεδιάσουν δράσεις σε τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της πληροφόρησης, της τεχνολογίας και ενός ποιοτικού ελεύθερου χρόνου, αξιοποιώντας μέσω του συλλογικού τους οργάνου όλες τις δυνατότητες που τους δίνονται από τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρονται για το σκοπό αυτό.

Παράλληλα, όμως θα προσφέρει εκτός από γνώση, βήμα για προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα, ευκαιρίες προβληματισμού, διάλογο και συμμετοχή.

Στο Φόρουμ, μπορούν να συμμετέχουν νέοι που διαμένουν στο Δήμο Αμαρουσίου, ηλικίας 15 έως 30 ετών, με ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων.

Θα συνεδριάζουν σε Ολομέλεια, αλλά και σε Επιτροπές, με τομείς όπως:

· Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή

· Εκπαίδευση και απασχόληση

· Ευρωπαϊκά και εγχώρια προγράμματα

· Πολιτισμός και Αθλητισμός

· Διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες

· Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εθελοντισμός

Το Φόρουμ Νέων θα είναι 25μελές, με 25 αναπληρωματικά μέλη. Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνεται κατόπιν κλήρωσης, ενώ θα συμμετέχουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι κάτω των 40 ετών. Ο ρόλος του, θα έχει χαρακτήρα γνωμοδοτικό και οι αποφάσεις του θα μπορούν να εκφράζονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσω των εκπροσώπων του. Παράλληλα, οι αποφάσεις του θα μπορούν να λειτουργήσουν συμβουλευτικά προς το Δήμαρχο και τη Διοίκηση για θέματα νεολαίας.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://maroussi.gr/neagenia

Πηγή: xtypos.gr