Μεταπτυχιακές Υποτροφίες 2021 από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

32 νέες υποτροφίες 2021 πρόκειται να χορηγηθούν από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (Masters και PhD) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022.

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες, ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

-Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

-Ναυτιλιακές Σπουδές

-Διοίκηση Επιχειρήσεων

-Δημόσια Διοίκηση

-Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον

-Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν είκοσι (20) υποτροφίες, ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

-Regional Economics and Development

-Industrial Economics

-Shipping, Trade and Finance

-Business Administration

-Public Administration

-Environmental Economics

-Agricultural Economics

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιούνιος 30, 2021 

Πηγή: neolaia.gr