Mytilineos: Ανοίγοντας «πράσινους δρόμους» στην ελληνική βιομηχανία

Με ισχυρές «πράσινες» βάσεις η Mytilineos έχει εισέλθει στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι, είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που έχει δεσμευθεί ότι θα ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, φιλοδοξώντας να μειώσει τις συνολικές άμεσες και έμμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 30% έως το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ενώ έως το 2050 έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στο σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Άλλωστε η Mytilineos έχει ήδη …πράσινο παρελθόν. Με επενδυτική ορμή έχει διεισδύσει στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δεσμεύοντας σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη ενός «καθαρού» χαρτοφυλακίου έργων παραγωγής ενέργειας, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση της δυναμικής της στη δευτερογενή παραγωγή αλουμινίου, έναν τομέα που διασφαλίζει κατά 10 φορές χαμηλότερες εκπομπές ρύπων σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή.Εικόνα

mytilineos

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει το τρίπτυχο της σύνδεσης με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), δίνοντας έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και στην εφαρμογή δεικτών επίδοσης ESG ( Environmental, Social, and Governance). Η Mytilineos αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που απορρέουν από τις διευρυμένες δραστηριότητές της, έχει ανεβάσει τον πήχη των δεσμεύσεών της πολύ ψηλά, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, αναπτύσσοντας ένα εξειδικευμένο πλάνο πρωτοβουλιών για τη μείωση των εκπομπών ξεχωριστά για κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, που εστιάζει στο:Εικόνα

mytilineos2
  • Να επιτύχει μηδενικό αποτύπωμα  εκπομπών στους Τομείς Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, έως το 2030
  • Να καταστεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Πράσινη Μεταλλουργία μέσα από τη δέσμευσή της να μειώσει τις συνολικές εκπομπές ρύπων του Τομέα Μεταλλουργίας κατά 65% και αντίστοιχα τις ειδικές εκπομπές ρύπων, ανά τόνο παραγόμενου αλουμινίου, κατά 75%  μέχρι το 2030
  • Να αποτελέσει τον καταλύτη για μία ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και  Φυσικού Αερίου, με μείωση των ειδικών εκπομπών ρύπων ανά παραγόμενη MWh, έως 50% έως το 2030.

Σύντομα ολοκληρώνεται η κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Ευρώπη, που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων και των επιπτώσεων τους. Στις δραστηριότητές της εταιρείας προστέθηκε και η επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, ως όχημα για την περαιτέρω επέκταση του ομίλου στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων και της κυκλικής οικονομίας. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η  εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ που είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου αλουμινίου στην Ελλάδα με στόχο την παραγωγή «πράσινου» αλουμινίου.

Όσον αφορά στις ΑΠΕ, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία έργων,  συνολικής ισχύος 2,5 GW σε Ελλάδα και εξωτερικό έως το 2030. Στα μέσα Φεβρουαρίου μάλιστα, ανακοινώθηκε η  συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48 GW από την Egnatia Group. Μάλιστα, το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στη διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.   

Επιπλέον, η συμφωνία Mytilineos – Egnatia Group περιλαμβάνει και την απόκτηση χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 1.102,56 MW, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών συνολικής ισχύος 138 MW, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Ακόμη, συμφωνήθηκε να συμβασιοποιήσει την αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα που παραμένουν στην ιδιοκτησία της Egnatia Group, ισχύος 200 MW. 

Πέρυσι,  ο Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 264 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 14% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου.  

Με βασικούς πυλώνες τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, την αειφόρο ανάπτυξη και τους δείκτες ESG, η Mytilineos καταγράφει υψηλές επιδόσεις και έχει επιτύχει μείωση των εκπομπών ρύπων ανά μονάδα εσόδων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 15% ανά έτος την τελευταία τετραετία.  

Eυάγγελος Μυτιληναίος: Γινόμαστε μια εταιρεία που δείχνει το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος μιλώντας στο 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο που διοργάνωσε πρόσφατα η εταιρεία με αποκλειστικό θέμα ζητήματα που εστιάζουν στους δείκτες ESG για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, δεσμεύθηκε για τη μείωση κατά 30% των εκπομπών ρύπων της Εταιρείας έως το 2030 και σε μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Συγκεκριμένα, μιλώντας ζωντανά σε περισσότερους από 3.660 εργαζόμενους, από 30 και πλέον χώρες, όπου και δραστηριοποιείται η MYTILINEOS, δήλωσε ότι: 

«Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία, όπως και από τις πρώτες βιομηχανίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, που θέτει σαφείς στόχους και δεσμεύεται να ελαχιστοποιήσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Γινόμαστε λοιπόν πρωτοπόροι, καθώς γινόμαστε μια εταιρεία που δείχνει το δρόμο για μία πιο πράσινη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία. Τη βιομηχανία του αύριο, βάσει των δεικτών επίδοσης ESG για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Είναι κατάκτηση όλων μας».
 

Πηγή: insider.gr