Θετική φωνή: Σύλλογος οροθετικών Ελλάδος

Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,των ανθρώπων που ζουν με τον HIV/AIDS.

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το Καταστατικό του, για την επίτευξη του σκοπού του, ο σύλλογος αγωνίζεται για την εξασφάλιση καλύτερων πρακτικών πρόληψης και ενημέρωσης, υπηρεσιών περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS αλλά και των ευάλωτων στον HIV κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα εργάζεται για την κοινωνική αποδοχή, αλληλεγγύη και υποστήριξη των ομάδων αυτών ώστε να αντιμετωπιστούν οι παραβιάσεις της αξιοπρέπειας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

Κοινωνική δικτύωση:
Η Θετική Φωνή είναι μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., του AIDS Action Europe, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ για το HIV/AIDS, συμμετέχει στη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών, στο HIV Europe , στο Ευρωπαϊκό δίκτυο χωρών χαμηλού επιπολασμού, στο IPPF κ.α.

INFO

“Θετική φωνή”

Διεύθυνση: Αγίων Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 86 27 572

info@positivevoice.gr

www.positivevoice.gr