Οι “FLYING LIBRARIANS” στην Αχαία

Οι Flying Librarians διαθέτουν τα αεροσκάφη τους σε αποστολές από αέρος επιτήρησης δασών και πυροπροστασίας, έγκαιρης προειδοποίησης καταστροφών και διαφύλαξης βιοποικιλότητας σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον…

Η εθελοντική οργάνωση με διακριτικό τίτλο “ Τhe Flying Librarians” ιδρύθηκe το έτος 2013 και βάσει του καταστατικού της αποτελεί “Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθελοντικών Αεροπορικών και Αεροδιαστημικών Υπηρεσιών”. Έχει έδρα την Αχαϊα και αποτελεί κοινή προσπάθεια, ιδέα και σύλληψη εθελοντών με μακρά αεροπορική και πτητική εμπειρία και χρόνια ενασχόλησης με τον ευρύτερο χώρο της αεροπορικής και αεροδιαστημικής επιστήμης, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

INFO:
Αριστοφάνους 7, Παραλία Πατρών, Τ.Κ. 26500

Phone: 2610 526697

Mobile: 6983516877

Email: info@theflyinglibrarians.com

Web: theflyinglibrarians.com