ΕΟΔ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ στην ΑΧΑΪΑΣ

Σκοπός της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Τρόποι δράσεις & υποχρεώσεις για την επίτευξη του σκοπού της Οργάνωσης

Σκοποί της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης είναι κυρίως:

α) η παροχή βοηθείας σε κοινωνικό σύνολο με τη μορφή ανθρωπιστικών αποστολών, παροχής πρώτων βοηθειών, υποστήριξη ζωής, πρόληψης κινδύνων, προετοιμασίας και εκπαίδευσης σε έρευνα, διάσωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μέσω των παραρτημάτων της Οργάνωσης, σε καταστάσεις:

Εκτάκτου και εθνικής ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστροφών ή σοβαρών περιβαλλοντικών κινδύνων όπως σεισμών, αποκλεισμών (χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιών, ερευνών αγνοουμένων ιδιαίτερα σε ορεινές ή θαλάσσιες ζώνες, σε κατεστραμμένα κτήρια, ανοιχτές περιοχές). Προσφορά παροχής βοήθειας σε έμψυχο δυναμικό και τεχνικό υλικό μπορεί να διατεθεί από την Οργάνωση από οποιονδήποτε ζητηθεί, στα πλαίσια της διάσωσης και σε διεθνές επίπεδο.
Φυσικών καταστροφών (σεισμών, πλημμύρων, χιονοστιβάδων, κ.ο.κ.).
Ανθρωπογενών καταστροφών (πυρκαγιών, μαζικών ατυχημάτων, κ.ο.κ.).
Ανθρωπογενών κρίσεων (πολεμικών συγκρούσεων και αποτελέσματα αυτών).
Σε κάθε άλλη εξαιρετική κατάσταση συγκρίσιμη με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
β) Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής, αναπτυξιακής και κάθε άλλης μορφής βοήθειας, όπως αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης, προς τους πληθυσμούς τρίτων και δη αναπτυσσόμενων χωρών καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών, προκειμένου να συντελέσουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ. –Hellenic Aid) και την Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) για θέματα Μ.Κ.Ο. του Υπουργείου Εξωτερικών ή με το Υ.Π.Ε.Θ.Ο, το Υ.Ε.Θ.Α, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Υγείας και Πρόνοιας κ.ά. καθώς και την Διυπουργική Επιτροπή Οργάνωσης και Συντονισμού των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ε.Δ.Ο.Σ.) μέσω προγραμμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και βοήθειας και προγραμμάτων των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της DAC ή άλλων πολυμερών διεθνών οργανισμών και φορέων της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ιδιαίτερα προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το European Community Humanitarian (E.C.H.O.). ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κρατικού ή μη, που εκπονεί, χρηματοδοτεί, διαχειρίζεται ή αναθέτει προγράμματα που συμβαδίζουν με τους καταστατικούς σκοπούς της οργάνωσης. Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων αυτών από τα μέλη μπορεί να γίνει μέσω της συνεργασίας με φερέγγυο τοπικό εταίρο ή μέσω της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.

γ) Η διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης καινοτόμων μεθόδων, προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: 1) τεχνολογιών και εξοπλισμού στη διάσωση, πρόληψη και ασφάλεια, 2) πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και ρομποτικής, 3) ιατρικής ιδιαίτερα σε θέματα πρώτων βοηθειών και αποκατάστασης τραυματιών, 4) καινοτόμων τεχνολογιών και βελτιώσεων σε μεταφορικά μέσα τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν σε συνθήκες διάσωσης, αντιμετώπισης καταστροφών (οχήματα, πλεούμενα, υποθαλάσσια, αεροπορικά μέσα), 5) Τεχνολογίες και μεθόδους αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων και περιβαλλοντικών καταστροφών (πρόληψη, πρόγνωση καιρού, παρακολούθηση) κ.λπ., 6) Οποιαδήποτε άλλο τομέα μπορεί να συνεισφέρει στην αποστολή της Ε.Ο.Δ.

δ) Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, βοήθειας και οικονομικής ενίσχυσης προς τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες).

ε) Η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς στους πολίτες, σε ομάδες πληθυσμού, μέσα από δράσεις ενημέρωσης, προβολής, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

στ) Η δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου – ακαδημίας οπουδήποτε και με οποιαδήποτε δυνατή μορφή, με αντικείμενο την διάσωση και την παροχή εκπαίδευσης σε πρώτες βοήθειες, ναυαγοσωστική, ορειβασία, πεζοπορία , σκι, αναρρίχηση, χειρισμός ταχυπλόων σκαφών, ιστιοπλοϊκών, θαλάσσια διαβίωση, καταδυτική δραστηριότητα με (ή χωρίς) αναπνευστική συσκευή (diving) με συμπιεσμένο αέρα ή μίγματα, χειρισμός οχημάτων χιονιού, ειδικών διασωστικών και μη οχημάτων, χειρισμό πειραματικών μηχανισμών ή οχημάτων, εκπαίδευση και χειρισμός σκύλων διάσωσης, χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού διάσωσης, επιχείρηση-συνεργασία με εναέρια μέσα, ασκήσεις προσομοίωσης, απεγκλωβισμό από λιφτ διάσωσης κ.α., στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη μας, μέλη άλλων συλλόγων , κρατικοί φορείς , ιδρύματα, και όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι.

ζ) Η δημιουργία βάσεων ετοιμότητας, παραρτημάτων παροχής βοήθειας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που θα εξυπηρετούν την άμεση και ταχεία επέμβαση της Οργάνωσης.

η) Οι πρωτοβουλίες, παραινέσεις, άμεσες ενέργειες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και η διοργάνωση και συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και δράσεις των πολιτών.

θ) Η ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του πνεύματος εθελοντικής προσφοράς και μέσω των παραρτημάτων.

ι) Η παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις πρόληψης και προετοιμασίας αντιμετώπισης καταστροφών, παρόμοιων καταστάσεων, σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

ια) Η διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδρομών και διασκέδασης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη μας , μέλη άλλων συλλόγων, κρατικοί φορείς, ιδρύματα, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, Α.Μ.Ε.Α. (άτομα με ειδικές ανάγκες) και όλοι ανεξαιρέτως οι ενδιαφερόμενοι.

Β. Η παροχή βοήθειας από την Οργάνωση προσφέρεται χωρίς καμία φυλετική, θρησκευτική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική ή άλλου είδους διάκριση»

 

INFO:

Τσαμαδού Αναστάσιου 52, Κέντρο, 262 22 Πάτρα Αχαΐας

ΤΗΛ: 2610362075