ΚΥΚΛΗΣΙΣ: Εκπαίδευση – Πολιτισμός – Περιβάλλον

Η Κύκλησις συνδέει την Εκπαίδευση με τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον στη θεωρία και στην πράξη

Η «Κύκλησις» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πατρέων. Είμαστε ένας ενεργός φορέας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος εστιάζει στην διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση μέσω της έρευνας και της δράσης.

INFO:
www.cyclisis.gr