Υποτροφίες αριστείας από την Pfizer

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων φοίτησης στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» που θα λειτουργήσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος απευθύνει το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).  

Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα και ένα στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, στην Αθήνα. Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε 30 άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου ενώ ο δεύτερος στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική και η προετοιμασία για μια καριέρα στον κόσμο των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών εξαμήνων, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία, αποτελεί δε ουσιαστικά ένα ΜΒΑ στη Βιοτεχνολογία. Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 1.500 € ανά εξάμηνο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το «Βιοεπιχειρείν» προσφέρει 3 υποτροφίες φοίτησης χορηγούμενες, με κριτήρια αριστείας από την εταιρεία Pfizer.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση bioepixirin@uth.gr) ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 21 Σεπτεμβρίου, αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://bioepixirin.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 210‐7273735, Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.

Πηγή: taxydromos.gr