Αστυπάλαια: Όλο το πρόγραμμα επιδότησης αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

Ενίσχυση 40% και μέχρι 12.000 ευρώ συν 3.000 ευρώ όφελος απόσυρσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επιδότηση 20% και έως 1.600 ευρώ για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων συν 800 ευρώ όφελος απόσυρσης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επιδότηση των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών Ταξί της Αστυπάλαιας προκειμένου να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα καθώς και φορτιστές, αντικαθιστώντας τα συμβατικά οχήματά τους.

Στη δράση, που εποπτεύει η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου προβλέπεται και η προαιρετική απόσυρση των βενζινοκίνητων και ντιζελοκίνητων αυτοκίνητων με όφελος έως 3.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και η υποχρεωτική απόσυρση των αντίστοιχων Ταξί με μπόνους 4.500 ευρώ.

Ο οδηγός του προγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες του Ο.Τ., είναι σχεδόν ολοκληρωμένος και η γενική γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών βρίσκεται στο τελικό στάδιο του στησίματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποδέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων. Η «e-astypalea.gov.gr» θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου κι εκτός απροόπτου θα ανοίξει στο δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου.

Το πακέτο κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, εντάσσεται στη συμφωνία που ανακοίνωσαν τον περασμένο Νοέμβριο η κυβέρνηση και η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen για την υλοποίηση επενδύσεων που θα μετατρέψουν την Αστυπάλαια σε «έξυπνο» και «πράσινο» νησί – «Astypalea 4.0». Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στις επενδύσεις είναι και αυτή τη κατασκευής υβριδικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 3 MW και αποθήκευσης ενέργειας.

Οι επιδοτήσεις και οι κατηγορίες ωφελούμενων
Σύμφωνα με πληροφορίες του Ο.Τ., το πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών οχημάτων διακρίνει σε τρεις κατηγορίες τους ωφελούμενους και βασική προϋπόθεση είναι να κατοικούν μόνιμα στην Αστυπάλαια ή για τις επιχειρήσεις να έχουν έδρα στο νησί.

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΙΧ
⦁ Για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος αξίας έως 50.000 ευρώ (λιανική τιμή προ φόρων) δικαιούνται επιδότηση 40% και μέχρι ποσού 12.000 ευρώ. Έχουν τη δυνατότητα και προαιρετικής απόσυρσης με όφελος 3.000 ευρώ
⦁ Για αγορά ηλεκτρικών δίκυκλων και τρίκυκλων δικαιούνται επιδότηση 20% και μέχρι ποσού 1.600 ευρώ. Έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής απόσυρσης με επιπλέον όφελος 800 ευρώ.
⦁ Για αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων δικαιούνται επιδότηση 40% και μέχρι ποσού 800 ευρώ.
⦁ Για απόκτηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ
⦁ Η υποβολή αίτησης αφορά μόνο ένα όχημα
⦁ Τα ΑμεΑ, οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι στα προαναφερόμενα ποσά επιδότησης και απόσυρσης έχουν επιπλέον 500 ευρώ για ηλεκτρικά δίκυκλα ή ποδήλατα και 1.000 ευρώ για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΔΧ ΤΑΞΙ
⦁ Για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος αξίας έως 50.000 ευρώ (λιανική τιμή προ φόρων) δικαιούνται επιδότηση 40% και μέχρι ποσού 15.000 ευρώ. Υποχρεούνται σε απόσυρση του συμβατικού οχήματος με επιπλέον όφελος 4.500 ευρώ.
⦁ Δεν δικαιούνται ενίσχυση για αγορά ηλεκτρικού δίκυκλου, τρίκυκλου ή ποδηλάτου.
⦁ Για απόκτηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η ενίσχυση ανέρχεται στα 500 ευρώ
⦁ Η υποβολή αίτησης αφορά μόνο ένα όχημα

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
⦁ Για αγορά αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος αξίας έως 50.000 ευρώ (λιανική τιμή προ φόρων) δικαιούνται επιδότηση 40% και μέχρι ποσού 12.000 ευρώ. Έχουν τη δυνατότητα και προαιρετικής απόσυρσης με όφελος 3.000 ευρώ
⦁ Για αγορά ηλεκτρικών δίκυκλων και τρίκυκλων δικαιούνται επιδότηση 20% και μέχρι ποσού 1.600 ευρώ. Έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής απόσυρσης με επιπλέον όφελος 800 ευρώ.
⦁ Για αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων δικαιούνται επιδότηση 40% και μέχρι ποσού 800 ευρώ.
⦁ Για απόκτηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης η ενίσχυση ανέρχεται στα 400 ευρώ.
⦁ Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 3 αιτήσεις με την προϋπόθεση πως η προηγούμενη αίτηση είναι αξιολογημένη. Έχουν τη δυνατότητα αίτησης εως συνολικά 30 οχήματα . Εξ αυτών μέχρι 10 ηλεκτρικά ποδήλατα, και μέχρι 20 ηλεκτρικά αυτοκίνητα/βαν.

Δικαιολογητικά για φυσικά πρόσωπα
Τα βασικά δικαιολογητικά υποβολής αίτησης της κατηγορίας των φυσικών προσώπων είναι:
⦁ Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης εν ισχύ ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό,
⦁ Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr),όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος,
⦁ Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία στην Αστυπάλαια,
⦁ Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Αστυπάλαιας,
⦁ Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
⦁ (Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας)Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης),
⦁ (Σε περίπτωση αίτησης ηλεκτρικού ποδηλάτου) Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση ότι το όχημα για το οποίο αιτείται επιδότησης δεν φέρει κανέναν μηχανισμό προώθησης πλην των πεταλιών και δεν θα υποστεί καμία μετατροπή στην τριετία που οφείλει να το έχει στην κατοχή του σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.
⦁ Σε περίπτωση αίτησης από Άτομα με Αναπηρία,Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, σχετικά με τον χαρακτηρισμό των ατόμων ως ΑμεΑ ή ισοδύναμη γνωμάτευση. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών μετά την υποβολή της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζεται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Δικαιολογητικά σε περίπτωση απόσυρσης
Αν η απόσυρση αφορά όχημα εν κινήσει:
i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2014
ii. απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίαςτρέχοντος έτους,
Αν η απόσυρση αφορά όχημα σε ακινησία
i. Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (όλες τις σελίδες)
ii. Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος, που αναλογούν στο όχημα έως την ημερομηνία που τέθηκε το όχημα σε ακινησία

Δικαιολογητικά επιδότησης για σημείο επαναφόρτισης

i. Επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισηςη/ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης,
ii. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης). Σε περίπτωση μονοκατοικίας ή σε περίπτωση που η θέση στάθμευσης δεν αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία αλλά παρακολούθημα και δηλώνεται στο Ε9 ως βοηθητικός χώρος, απαιτείται επιπροσθέτως Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου ότι ο βοηθητικός χώρος που δηλώνεται στο Ε9 ή στο μισθωτήριο συμβόλαιο αποτελεί θέση στάθμευσης.

Δικαιολογητικά υποβολής ΤΑΞΙ

Τα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Ταξί είναι:
⦁ Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας,
⦁ Έγγραφο πιστοποίησης ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό εφορίας ή εκτύπωση των στοιχείων μέσω του www.gsis.gr), όπου θα αναφέρεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος,
⦁ Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. που να αποδεικνύεται η μόνιμη κατοικία στην Αστυπάλαια,
⦁ Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνήσιου υπογραφής ότι ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος Αστυπάλαιας,
⦁ Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος προγενέστερη της 01.01.2014 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,
⦁ Άδεια ΤΑΞΙ σε ισχύ,
⦁ Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα που θα επιλεγεί,
⦁ Επίσημη προσφορά για συσκευή που λειτουργεί ως σημείο επαναφόρτισης(φορτιστής) και η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής
⦁ Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες,
⦁ Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας / συγκυριότητας, Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, με την δηλώνουν την συναίνεση τους για να καθίσταται ο ένας συγκύριος εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και εκχωρούν την απαίτηση τους στον συγκύριο (στην περίπτωση απόσυρσης),
⦁ Γνωμάτευση Πιστοποίησης της Αναπηρίας όπως έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (μόνον για Άτομα με Αναπηρία), Σε περίπτωση που υπάρχει αλλαγή στον αριθμό των εξαρτώμενων μελών μετά την υποβολή της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προσκομίζεται επιπρόσθετα Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον και τα δικαιολογητικά της Κατηγορίας Γ.

Δικαιολογητικά για νομικά πρόσωπα
Τα βασικά δικαιολογητικά είναι:
⦁ Σύσταση εταιρίας από ΓΕΜΗ ή Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ (εξαιρούνται οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι οποίες υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Υπουργείο Εργασίας),
⦁ Πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ(στην περίπτωση ατομικής εμπορικής επιχείρησης προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής στο ΓΕΜΗ),
⦁ Δήλωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης),
⦁ Εκτύπωση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας από gsis.gr,
⦁ Έντυπο Ε3 ή Ν της τελευταίας φορολογικής χρήσης, όπου αναφέρεται η νόμιμη έδρα της εταιρείας,
⦁ Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ω. νόμιμης έδρας εταιρείας στην Αστυπάλαια,
⦁ Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι αυτή διατηρεί έδρα ή υποκατάστημα στην Αστυπάλαια και δραστηριοποιείται στο νησί κατά τρόπο μόνιμο”.
⦁ Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση περί μη πτώχευσης / μη υποβολής αίτησης πτώχευσης και περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση / μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση, η. Επίσημη προσφορά η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή για το όχημα/τα που θα επιλεγεί/ούν,
⦁ Άδεια κυκλοφορίας προς απόσυρση οχήματος (στην περίπτωση που δηλώνει απόσυρση) προγενέστερη της 01.01.2014 και απόδειξη καταβολής τελών κυκλοφορίας τρέχοντος έτους,
⦁ Επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής. Η Υπεύθυνη δήλωση θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει κατά την τελευταία τριετία, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, καθώς και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, αν επιτρέπεται βάσει του θεσμικού πλαισίου η λήψη ενίσχυσης και από άλλη πηγή για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Δικαιολογητικά νομικών προσώπων για φορτιστές
i. Επίσημη προσφορά για το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο και τον τύπο που επιλέγεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης.
ii. Έντυπο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο ωφελούμενος έχει δικαίωμα εγκατάστασης και είναι ιδιοκτήτης/μισθωτής της/των θέσης/θέσεων στάθμευσης (εφόσον έχει επιλεγεί η επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης).Σε περίπτωση που στο Ε9 ή μισθωτήριο συμβόλαιο δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι εν λόγω θέσεις στάθμευσης, απαιτείται επιπροσθέτως κάτοψη του χώρου.
iii. Φωτογραφία του χώρου που περιλαμβάνει την/τις θέση/θέσεις στάθμευσηςόπου πρόκειται να εγκατασταθεί το/τα σημείο/α επαναφόρτισης.
iv. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το/τα σημείο/α επαναφόρτισης Η/Ο προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την επιχείρηση.

 Πηγή: dimokratiki.gr