Πρόγραμμα ένταξης ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας

Πρωτοβουλία και για την ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας ανέλαβε η Μytilineos, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα της εταιρείας για την επανένταξη αστέγων, ο πρώτος κύκλος του οποίου ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, με την πλειονότητα των συμμετεχόντων σε αυτό πλέον να εργάζεται. Η Mytilineos σε συνεργασία με την κοινωνική επιχείρηση knowl έχει σχεδιάσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «mellonabilities», διάρκειας 6 μηνών, αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), με μηδενικό κόστος για τους ωφελουμένους. 

Ωστόσο αναπηρία δεν σημαίνει έλλειψη ικανότητας. Σύγχρονα μοντέλα κατάρτισης και νέες τεχνολογίες μπορούν και επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες, επιτυγχάνοντας την ισορροπημένη σύνδεση του επαγγελματικού τους προφίλ με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Σκοπός είναι η στοχευμένη προετοιμασία των συμμετεχόντων ΑμεΑ για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αποκτώντας επιπλέον εφόδια και κατανοώντας τις συνθήκες εκείνες που διευκολύνουν την πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την καλλιέργεια νοοτροπίας (υποψήφιοι, εργοδότες, οργανισμούς HR/κατάρτισης/συμβουλευτικής) που θα βοηθήσει να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο μοντέλο απασχολησιμότητας. Η πρωτοβουλία αυτή της Mytilineos εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030 για μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπή εργασία, οικονομική ανάπτυξη και λιγότερες ανισότητες. Η Mytilineos έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Τα επίσημα στοιχεία για τα υψηλά ποσοστά ατόμων με αναπηρία σήμερα στην Ελλάδα αναδεικνύουν τη βαρύνουσα σημασία της νέας αυτής πρωτοβουλίας της Mytilineos για την αξιοποίηση ενός σημαντικού μέρους του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας που σήμερα μένει ανενεργό, ζημιώνοντας όλους τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό – οικονομικό επίπεδο. To 14% του ελληνικού πληθυσμού (20-64 ετών) είναι σήμερα άτομα με αναπηρία, ωστόσο σπανίως τους συναντάμε στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή. Ακόμα πιο ανησυχητικό όμως είναι ότι το 60% των νέων με αναπηρία στην Ελλάδα, ηλικίας 25-29 ετών, είναι άνεργοι, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά στην Ευρώπη.

Πηγή: kathimerini.gr